Đấu thầu

Gói thầu: “Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân năm 2024”

Thứ ba, 3/10/2023 | 11:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Kế hoạch: “Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân năm 2024 tại Công ty Điện lực Tân Thuận”

Bên mời thầu: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN

Mã TBMT: IB2300243644

Nguồn vốn: SXKD năm 2024

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 03/10/2023 10:10

Thời điểm đóng/mở thầu: 16/10/2023 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 120 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 1.800.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong