Đấu thầu

Gói thầu số 14: Mua sắm vật liệu xây dựng các loại

Thứ tư, 3/4/2024 | 16:50 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm vật liệu xây dựng các loại

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG

Mã TBMT: IB2400003408

Nguồn vốn: Vốn Sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 03/04/2024 08:34

Thời điểm đóng/mở thầu: 11/04/2024 14:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 26 tháng

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 40.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong