Tiến độ công trình

Hoàn thành công trình cấp điện nâng công suất trạm bơm phòng mặn An Trạch

Thứ ba, 12/9/2023 | 09:58 GMT+7
Ngày 09/9/2023, PC Đà Nẵng và Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng đã phối hợp nghiệm thu đóng điện công trình cấp điện cho dự án nâng công suất trạm bơm phòng mặn An Trạch từ 210.000m3/ngày đêm lên 420.000m3/ngày đêm. 

Đảm bảo nguồn điện ổn định tại trạm bơm phòng mặn An Trạch.

Hạng mục công trình cấp điện bao gồm: lắp đặt 01 recloser tại vị trí 208/23/1A, 01 LBS tại vị trí 208/24A/1, xây dựng mới đường dây cáp ngầm 65 mét từ vị trí 208/20/1 đến vị trí 208/24A/1, nâng tiết diện dây AV95 thành ACX240 từ vị trí 208/20 đến vị trí 208/20/1 và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành 02 TBA phụ tải mới với công suất là 2x1600kVA. Qua đó, trạm bơm phòng mặn An Trạch sẽ vận hành với tổng công suất lên đến 7620 kVA (gồm 5 TBA).

Công trình được đóng điện và đưa vào vận hành giúp trạm bơm phòng mặn An Trạch đảm bảo nhận 02 nguồn điện (từ lưới điện Đà Nẵng và lưới điện Quảng Nam) qua 03 vị trí liên lạc (bao gồm xuất tuyến 475/Hòa Phong, 477/Cầu Đỏ; 476/E155 của PC Quảng Nam) có thể chuyển tải lưới linh hoạt, giảm thiểu thời gian mất điện, đảm bảo nguồn điện vận hành ổn định, liên tục; đồng thời đáp ứng tiêu chí N-1 đối với việc cấp điện cho trạm bơm phòng mặn An Trạch.

Yên Bình