Tiến độ công trình

Hoàn thành nâng công suất trạm biến áp 110kV Thanh Nghị tại Hà Nam

Thứ năm, 7/9/2023 | 16:52 GMT+7
Công ty Điện lực (PC) Hà Nam vừa đóng điện, đưa vào vận hành máy biến áp (MBA) T1 và MBA T2 thuộc trạm biến áp (TBA) 110kV Thanh Nghị (Thanh Liêm) sau khi nâng công suất MBA từ 2x40MVA lên 2x63MVA.


Hoàn thành việc nâng công suất MBA thuộc TBA 110kV Thanh Nghị (Hà Nam).

Cụ thể, PC Hà Nam đóng điện đưa vào vận hành MBA T1 và MBA T2 TBA 110kV Thanh Nghị sau khi nâng công suất MBA từ 2x40MVA lên 2x63MVA, hoàn thành công tác thi công công trình nâng công suất MBA T1 và T2 TBA 110kV Thanh Nghị, tỉnh Hà Nam, với tổng mức đầu tư 47,5 tỷ đồng.

TBA 110kV Thanh Nghị được xây dựng trên địa bàn xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Trước khi được đầu tư xây dựng nâng công suất, TBA có 2 MBA T1 và T2, công suất 2x40MVA, chủ yếu cấp điện cho phụ tải khu công nghiệp, sản xuất và sinh hoạt. PC Hà Nam đã chủ động dự báo nhu cầu phụ tải, đặc biệt các doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp Thanh Liêm. Tốc độ tăng trưởng phụ tải trong giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 15%/năm do đó nhu cầu nâng công suất các MBA tại TBA 110kV Thanh Nghị là hết sức cần thiết.

Quy mô dự án gồm: Thay MBA 110kV công suất 2x40MVA bằng MBA 2x63MVA, đồng thời hoàn chỉnh sơ đồ các ngăn tủ MBA, liên lạc, đo lường, bảo vệ... Hoàn thiện hệ thống thu thập, giám sát và điều khiển xa… cho phép kết nối với Trung tâm điều khiển xa khu vực đảm bảo TBA đưa vào vận hành theo chế độ TBA không người trực.

Dự án nâng công suất MBA T1 và T2 TBA 110kV Thanh Nghị, tỉnh Hà Nam được đưa vào vận hành đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho các khách hàng trên địa bàn huyện Thanh Liêm, đặc biệt là khu công nghiệp Thanh Liêm hiện tại và trong tương lai; san tải và nâng cao hiệu quả cung cấp điện cho lưới điện hiện hữu sau các TBA 110kV Kiện Khê, Thạch Tổ, Châu Sơn.

Việc thực hiện và hoàn thành dự án nâng công suất MBA T1 và T2 TBA 110kV Thanh Nghị là phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến 2035 đã được Bộ Công Thương phê duyệt, góp phần thực hiện tốt chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Nam.

Link gốc

Theo: Báo Hà Nam