Tiến độ công trình

Hoàn thành thi công thay dây các xuất tuyến quan trọng tại Đà Nẵng

Thứ năm, 22/12/2022 | 09:20 GMT+7
Mới đây, Điện lực Sơn Trà (PC Đà Nẵng) vừa tiến hành thi công sửa chữa đường dây trung áp từ cột 122 (số cũ 154/98) đến cột 200 (số cũ 154/176) nhánh rẽ Hồ Nước Xanh đường dây 471 CTS thuộc công trình sửa chữa lớn năm 2022.
Điện lực Sơn Trà tiến hành thi công sửa chữa đường dây trung áp.
 
Theo phương án thi công được phê duyệt, Điện lực Sơn Trà huy động toàn bộ lực lượng, đề nghị tăng cường từ 5 điện lực, Xí nghiệp Điện cơ với tổng số hơn 100 công nhân trực tiếp và 22 phương tiện vận tải các loại.
 
Qua đó, đơn vị chia thành 7 nhóm, tiến hành thay mới hơn 4.099 mét dây trung áp AV185-12,7kV/22kV và 4.846 mét dây AV120-12,7kV/22kV, 60 bộ xà các loại, kết hợp sứ đỡ, chuỗi thủy tinh và các phụ kiện đi kèm, đấu nối hoàn thiện các nhánh rẽ, thiết bị phân đoạn (LBS, REC), các TBA dưới tuyến…; đồng thời, thực hiện tháo dỡ, thu hồi khoảng 8.627 m dây trung áp, 60 bộ xà các loại, 320 cách điện các loại và các phụ kiện cũ khác. Các nhóm công tác đã thực hiện đúng phương án đã phân công và hoàn thành đóng điện công trình đúng tiến độ.
 
Việc hoàn thành công trình theo kế hoạch góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo nguồn điện an toàn, liên tục phục vụ khách hàng trên địa bàn, đặc biệt trong thời điểm cuối năm.
 
Vừa qua, PC Đà Nẵng tổ chức nghiệm thu công trình thay dây dẫn đường dây 110kV 172/An Đồn–174/Ngũ Hành Sơn 220kV.
 
Được biết, trạm biến áp 110kV nêu trên được cấp điện từ nguồn duy nhất là trạm biến áp Ngũ Hành Sơn 220kV thông qua đường dây 110kV 172/An Đồn–174/Ngũ Hành Sơn 220kV. Khi có sự cố gây mất điện trên tuyến đường dây này sẽ làm mất nguồn 110kV đến trạm An Đồn, vì vậy đường dây 172/An Đồn–174/Ngũ Hành Sơn 220kV có vai trò cực kỳ quan trọng trong hệ thống lưới điện 110kV do PC Đà Nẵng quản lý.
 

Thay dây dẫn trên đường dây 110kV 172/An Đồn–174/Ngũ Hành Sơn 220kV.
 
Thành phần tham gia nghiệm thu gồm có đại diện Phòng Kỹ thuật, Đội quản lý vận hành Lưới điện cao thế, Công ty Hà Giang Phước Tường – đơn vị thi công. Khối lượng công việc gồm có: thay dây dẫn (cùng phụ kiện) vận hành lâu năm, có mối nối tại 30 khoảng cột 110kV trên đường dây 172/An Đồn–174/Ngũ Hành Sơn 220kV bằng dây dẫn mới để đảm bảo vận hành tin cậy hơn. 
 
Để công tác diễn ra theo đúng kế hoạch, PC Đà Nẵng đã xây dựng phương án thi công và kế hoạch chuyển tải phía lưới 22kV, tổ chức triển khai đồng bộ, huy động các lực lượng nhân công, tập trung thi công nhằm rút ngắn thời gian công tác đến mức tối thiểu tránh tình trạng mang tải cao của các xuất tuyến được chuyển tải phía 22kV. 
Đường dây xây dựng mới được đánh giá đảm bảo khoảng cách, hành lang an toàn theo quy định hiện hành, thuận tiện trong công tác vận hành sửa chữa, thay thế lưới điện, nâng cao độ tin cậy và thời gian tiếp cận điện năng…
 
Công trình sửa chữa đường dây 110kV 172/An Đồn–174/Ngũ Hành Sơn 220kV có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần đảm bảo khả năng vận hành ổn định của dây dẫn nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho các phụ tải trên địa bàn quận Sơn Trà.
Yên Bình