Tiến độ công trình

PC Bắc Giang nghiệm thu đóng điện dự án "Lắp đặt máy biến áp T2 trạm biến áp 110kV Quang Châu 2"

Thứ năm, 8/12/2022 | 15:09 GMT+7
Mới đây, tại trạm biến áp (TBA) 110kV Quang Châu 2, tỉnh Bắc Giang, Hội đồng nghiệm thu đóng điện cấp Tổng công ty Điện lực miền Bắc nghiệm thu đóng điện dự án "Lắp đặt máy biến áp T2 TBA 110kV Quang Châu 2, tỉnh Bắc Giang". 
Lãnh đạo PC Bắc Giang kiểm tra trước khi đóng điện đưa vào vận hành.
 
Đây là công trình trọng điểm trong năm 2022, được đầu tư xây dựng nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải trên địa bàn Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, và các khu vực lân cận, tỉnh Bắc Giang.
 
Dự án có tổng mức đầu tư 38,7 tỷ đồng do Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) làm chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án Lưới điện quản lý. Dự án được Tổng công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi ngày 11/02/2022 và khởi công ngày 10/10/2022, sau gần 2 tháng khẩn trương thi công, dự án đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Tổng công ty nghiệm thu đóng điện và đưa công trình vào vận hành an toàn theo đúng các chỉ tiêu kỹ thuật.

Quy mô dự án gồm: Lắp đặt mới 01 máy biến áp (MBA) T2 110kV công suất 63MVA, cấp điện áp 110/22/10kV; Hoàn thiện hệ thống thu thập, đo đếm, giám sát và điều khiển từ xa, cho phép kết nối, trao đổi giao thức truyền tin với Trung tâm điều khiển xa Bắc Giang đảm bảo trạm biến áp đưa vào vận hành theo chế độ TBA điều khiển xa; Lắp đặt các ngăn tủ đường dây 22kV để đấu nối lưới điện khu vực.
 
Khi hoàn thành dự án, MBA T2 TBA 110kV Quang Châu 2 vận hành song song MBA T1 sẽ bổ sung nguồn trạm 110kV, chống quá tải cho TBA 110kV Quang Châu; tăng cường liên kết lưới, nâng cao độ ổn định và tin cậy cấp điện; đặc biệt kịp thời đáp ứng cho nhu cầu tăng trưởng của phụ tải tại KCN Quang Châu và các khu vực lân cận khi tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 của tỉnh Bắc Giang cao nhất từ trước đến nay. Đồng thời cải thiện chất lượng điện năng cho khu vực tỉnh Bắc Giang; phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV.
Theo: NPC