Hội nghị Ban thường vụ Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật Điện Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Thứ sáu, 25/8/2023 | 15:36 GMT+7
Ngày 25/8/2023, tại Trụ sở Công ty Truyền tải điện 3 - TP Nha Trang, Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật Điện Việt Nam (Velina) đã tổ chức Hội nghị Ban thường vụ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2023 – 2028, do ông Trần Quốc Lẫm, Chủ tịch Velina khóa VI nhiệm kỳ 2023 – 2028, chủ trì.

Ban Thường vụ Velina Khóa VI nhiệm kỳ 2023 - 2028 thăm Phòng truyền thống Công ty Truyền tải điện 3.

Hội nghị Ban thường vụ lần thứ nhất được tổ chức để lấy ý kiến thông qua Quy chế hoạt động của Ban chấp hành Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật Điện Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 và phương hướng hoạt động của Hiệp hội trong các tháng cuối năm 2023.

Được biết, đầu tháng 8 vừa qua tại Hà Nội, Velina đã tiến hành Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu ra Ban chấp hành mới để gánh vác trách nhiệm cho chặng đường 5 năm tới.

Hội nghị Ban thường vụ Velina lần thứ nhất nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nhiệm kỳ VI của Velina trong 5 năm tới với rất nhiều công việc quan trọng triển khai, Hiệp hội xác định sẽ đồng hành cùng các Bộ, ngành trong triển khai các dự án thuộc Tổng sơ đồ Điện VIII đã được Chính phủ phê duyệt; Hiệp hội sẽ chú trọng việc cải tiến nội dung, nâng cao hơn nữa chất lượng bản tin trang Web của Hiệp hội và Tạp chí Điện Việt Nam, đặc biệt chú trọng việc mở rộng tăng thêm số lượng các thành viên tham gia Hiệp hội với phương châm đa dạng hóa các ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp Điện như mời thêm các đơn vị xây lắp Điện, cung cấp vật tư thiết bị Điện, tư vấn xây dựng Điện…

Ông Trần Quốc Lẫm, Chủ tịch Velina Khóa VI nhiệm kỳ 2023 - 2028, viết lưu bút tại Phòng truyền thống Công ty Truyền tải điện 3.

Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật Điện Việt Nam, là Tổ chức tự nguyện phi Chính phủ, phi lợi nhuận, được thành lập từ năm 1991 theo quyết định của Ban tổ chức cán bộ Chính phủ và của Bộ Năng lượng nay là Bộ Công Thương, với mục đích tổ chức liên kết của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, tư vấn, xây lắp, đào tạo, kinh doanh, sử dụng quản lý vận hành các thiết bị vật tư kỹ thuật Điện ở Việt Nam, nhằm liên kết, hợp tác hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn  về kinh tế, công nghệ kỹ thuật để không ngừng nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của xã hội mà trước mắt là ngành Điện Việt Nam.

Việt Hùng