Dự án đường dây 500kV mạch 3

Khen thưởng đột xuất cho các đơn vị hoàn thành gói thầu dựng cột đầu tiên Dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn NMNĐ Nam Định I – Phố Nối

Thứ tư, 29/5/2024 | 16:15 GMT+7
Ngày 29/5/2024, Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) – Phạm Lê Phú đã trao khen thưởng đột xuất của EVNNPT cho 2 đơn vị có thành tích hoàn thành sớm dựng cột gói thầu số 63 Dự án đường dây 500kV cung đoạn NMNĐ Nam Định I – Phố Nối.

Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú trao khen thưởng cho Công ty CP Xây lắp 4 – Sông Hồng.

2 đơn vị được khen thưởng là Công ty CP Xây lắp điện 4 – Sông Hồng (nhà thầu  thi công xây lắp) và Ban Tiền phương 5 (thuộc Ban QLDA các công trình điện miền Bắc), đơn vị quản lý điều hành dự án. 

Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I – Phố Nối có chiều dài khoảng 127 km, đi qua địa bàn các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên. 

Dự án có 334 vị trí móng, với 144 khoảng néo hành lang tuyến. Tính đến trưa ngày 29/5/2024, Dự án đã hoàn thành 333/334 vị trí móng; cung cấp cột thép đến công trường được 229 cột; đã hoàn thành và đang lắp dựng 206 cột; đang kéo dây 3 khoảng néo.

Gói thầu số 63 thuộc địa bàn huyện Bình Giang (tỉnh Hải Dương) gồm 14 vị trí móng (từ vị trí 275-288), trong đó có 3 móng cọc, với 6 khoảng néo (tương ứng gần  6km đường dây), trong đó có 2 vị trí néo dùng cột 2 thân.

Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú trao khen thưởng cho Ban Tiền phương 5 (Ban QLDA các công trình điện miền Bắc).

Lãnh đạo Công ty CP Xây lắp điện 4 Sông Hồng cho biết: Đây là khu vực gặp nhiều khó khăn trong quá trình thi công khi phải đi qua đồng ruộng, nền địa chất yếu, khối lượng cọc đóng rất lớn, địa hình thi công chật hẹp.

Tuy nhiên với sự chỉ đạo sát sao của EVN, EVNNPT cùng với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân nơi có dự án đi qua trong việc bàn giao sớm mặt bằng cho Dự án nên đơn vị đã sớm tiếp cận vị trí để thi công được ngay. Ngoài ra, mỗi CBCNV của Công ty đã xác định rõ tính chất, tầm quan trong của dự án nên đã huy động tối đa lực lượng, làm việc 3 ca, 4 kíp, 24/7, xuyên Lễ, Tết, xuyên ngày nghỉ, đồng thời tổ chức biện pháp thi công hợp lý từ khâu đào đúc móng đến dựng cột nên đã hoàn thành gói thầu dựng cột vào ngày 26/5/2024, vượt trước kế hoạch đề ra 5 ngày.

Việc lãnh đạo EVNNPT đến tại công trường động viên, trao khen thưởng là niềm vinh dự đối với Công ty và toàn thể CBCNV Công ty tham gia dự án sẽ quyết tâm cao nhất để hoàn thành mục tiêu tiến độ đề ra. 

Đây là một việc làm thiết thực của Công ty trong việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với các Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối: “Chỉ bàn làm, không bàn lùi, vượt nắng thắng mưa, ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”. 

Thi công dựng cột vị trí 248 Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I – Phố Nối do Công ty Truyền tải điện 1 thực hiện.

Lãnh đạo Công ty CP Xây lắp điện 4 Sông Hồng cho biết thêm: Song song với quá trình trình dựng cột, đơn vị tính toán thời gian hợp lý để tổ chức phương án thi công kéo dây, mỗi khoảng néo dựng cột được hoàn thành đơn vị sẽ tổ chức kéo dây ngay và đến nay đơn vị đã tổ chức kéo dây 2/6 khoảng néo. Sau khi vị trí cột cuối cùng của gói thầu hoàn thành, đơn vị dồn lực tập trung kéo dây và quyết tâm hoàn thành gói thầu này trước ngày 15/6/2024, vượt trước tiến độ đề ra.

Ngoài việc thực hiện gói thầu số 63, đơn vị còn thực hiện gói thầu số 66 của Dự án này thuộc địa bàn tỉnh Hưng Yên với 7 vị trí cột. Gói thầu này đã được đơn vị hoàn thành công tác móng từ trước 30/4/2024, hiện đang được đơn vị tổ chức dựng cột và cột về đến đâu sẽ tổ chức dựng ngay đến đó với quyết tâm cao nhất hoàn thành Dự án trong tháng 6/2024 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tại buổi động viên khen thưởng, Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị tham gia dự án đã vượt qua khó khăn thách thức để hoàn thành gói thầu dựng cột. Thời gian thi công của dự án không còn nhiều, lãnh đạo EVNNPT đề nghị các đơn vị tham gia dự án cần nỗ lực, quyết tâm để hoàn thành dựng cột các gói thầu còn lại và tổ chức kéo dây hoàn thành đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng. Trong quá trình triển khai cần đặc biệt chú trọng công tác an toàn lao động.

Lê Linh

Tin đã đưa