Tiết kiệm điện

Kiểm tra sử dụng năng lượng tiết kiệm tại các doanh nghiệp Quảng Nam

Thứ hai, 7/8/2023 | 14:13 GMT+7
Mới đây, Công ty Điện lực Quảng Nam đã phối hợp với đoàn kiểm tra do Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam chủ trì tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại 04 doanh nghiệp thuộc danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh.


Đoàn công tác kiểm tra sử dụng năng lượng, sử dụng điện tiết kiệm tại các doanh nghiệp.

Theo đó, đoàn công tác đã kiểm tra việc thực hiện các quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành; tập trung đánh giá các nội dung về công tác lập báo cáo kiểm toán năng lượng bắt buộc; đào tạo, sát hạch đội ngũ quản lý năng lượng của cơ sở; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các biện pháp tổ chức sử dụng năng lượng; công tác lắp đặt, cải tạo, sửa chữa, thay thế thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng tại các xưởng sản xuất, cùng với đó là việc thực hiện chế độ trách nhiệm, khen thưởng, xử phạt đối tập thể, cá nhân liên quan đến việc sử dụng năng lượng.

Theo đánh giá, các doanh nghiệp có nhận thức tốt và chấp hành pháp luật về tiết kiệm năng lượng; cải tiến dây chuyền, hợp lý hóa sản xuất, đầu tư công nghệ, thiết bị có tổn hao năng lượng thấp. Các doanh nghiệp thực hiện các giải pháp tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên; xây dựng tiêu chí KPI trong đánh giá các bộ phận, cá nhân thực hành tiết kiệm điện; xây dựng mô hình, kế hoạch, lộ trình giảm năng lượng tiêu hao trên đơn vị sản phẩm…  

Trong chuyến kiểm tra, đoàn cũng đã lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp chú trọng thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo, chủ trương của UBND tỉnh Quảng Nam về đẩy mạnh tiết kiệm điện trong mùa khô và năm 2023.

Theo: CPC