Ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống truyền tải điện Quốc gia trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Thứ tư, 21/12/2022 | 20:17 GMT+7
Ngày 20/12/2022, tại trụ sở Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3), đã diễn ra Hội nghị tổng kết 5 năm và ký kết quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh Khánh Hòa và PTC3 về công tác đảm bảo an ninh, an toàn Hệ thống truyền tải điện Quốc gia. 

Lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa và lãnh đạo PTC3 ký kết quy chế.
 
Đại tá Đinh Hồng Nghiệp, Phó Giám đốc phụ trách an ninh Công an tỉnh Khánh Hòa, và ông Nguyễn Công Thắng, Giám đốc PTC3, đồng chủ trì Hội nghị.
 
Thực hiện Quy chế phối hợp số 297/QCPH-CAKH-PTC3 ngày 29/7/2016 giữa PTC3 và Công an tỉnh Khánh Hòa về công tác bảo vệ an ninh, an toàn lưới điện truyền tải, trong thời gian qua Công an tỉnh Khánh Hòa và PTC3 đã phối hợp chặt chẽ trong việc chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, Truyền tải điện Khánh Hòa triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch bảo vệ hệ thống truyền tải điện Quốc gia, bảo vệ cơ quan, đơn vị; kiểm tra công tác bảo vệ các tuyến đường dây và trạm biến áp; thực hiện tốt công tác bảo vệ tài sản tại các trụ sở làm việc, kho vật tư và các trạm biến áp của Công ty trên địa bàn tỉnh, nhất là vào các dịp lễ, Tết, các sự kiện lớn tại địa phương và trước, trong mùa khô, mùa mưa bão.
 
Truyền tải điện Khánh Hòa đã phối hợp tốt với các lực lượng công an xã, phường, thị trấn, chính quyền địa phương tổ chức tuần tra, kiểm tra trên tuyến đường dây nhằm phát hiện kịp thời những nguy cơ gây mất an toàn, xâm phạm hệ thống lưới điện. Trong 05 năm thực hiện quy chế, đã phối hợp tổ chức được 14 đợt kiểm tra công tác bảo vệ lưới điện trên địa bàn 06 huyện, thị xã, thành phố nơi có tuyến đường dây đi qua. Ngoài ra, Công an tỉnh đã phối hợp triển khai 19 lượt kiểm tra thực tế tại các trạm biến áp, khu vực kho, trụ sở làm việc của các bộ phận trực thuộc Truyền tải điện Khánh Hòa về điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
 
Công an các địa phương đã chủ động phối hợp Truyền tải điện Khánh Hòa, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành liên quan lựa chọn địa bàn các xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội, tổ chức tuyên truyền chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước; tích cực tham gia công tác phòng chống tội phạm; ký cam kết không vi phạm các quy định về đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống truyền tải điện Quốc gia theo một số quy định trong Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện Lực về an toàn điện và Nghị định 51/2020/NĐ-CP ngày 21/04/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 14/2014/ NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện.

 
Qua đó, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa và Truyền tải điện Khánh Hòa đã phối hợp giải quyết nhiều vụ việc phức tạp liên quan an ninh, an toàn hệ thống truyền tải điện Quốc gia như: phối hợp vận động, giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến một số hộ dân thuộc diện đền bù, giải phóng mặt bằng không chấp nhận giá đền bù, cản trở thi công công tác quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện; người dân đốt mía, thực bì làm nương rẫy hoặc trồng cây lâu năm, cây lâm nghiệp để cây cao nguy cơ ngã vào đường dây điện; tình trạng đổ đất đá gần trụ điện, xây dựng trái phép vi phạm khoảng cách an toàn hành lang công trình; hoạt động nổ mìn khai thác khoáng sản, bắn pháo hoa, săn bắn chim đậu trên trụ, dây điện, thả diều, vật thể bay gần công trình điện có khả năng gây ra các sự cố lưới điện.
 
Bên cạnh đó, từ 2016 đến nay, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện và cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho 356 lượt CBCNV Truyền tải điện Khánh Hòa. Đồng thời, thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ cho lực lượng bảo vệ theo Nghị định 06/2013/NĐ-CP, ngày 09/01/2013 của Chính phủ về hoạt động và tổ chức lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và Thông tư số 46/2014/TT-BCA ngày 16/10/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ.
 
Tại Hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa và PTC3 đã ký kết quy chế phối hợp mới. Đồng thời, lãnh đạo Truyền tải điện Khánh Hòa cũng ký kết phương án phối hợp với lãnh đạo công an các huyện, thị xã và thành phố trực thuộc công an tỉnh Khánh Hòa. Hội nghị cũng đã tiến hành trao khen thưởng cho 11 tập thể và 15 cá nhân thuộc công an tỉnh Khánh Hòa và PTC3, có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh, an toàn lưới điện truyền tải trong thời gian qua.

 
Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Công Thắng, Giám đốc PTC3, đã khẳng định: Việc đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống tuyền tải điện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có tầm quan trọng đặc biệt trong việc phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và đời sống nhân dân thuộc khu vực kinh tế trọng điểm vùng Duyên hải Nam Trung bộ nói chung và của tỉnh Khánh Hòa nói riêng.
 
Giám đốc PTC3 tin tưởng rằng việc triển khai thực hiện nội dung quy chế mới theo quyết định 1944/QĐ-TTg ngày 04/12/20217 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa hệ thống truyền tải điện 500kV vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh Quốc gia, với sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ phối hợp của lãnh đạo công an tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo các phòng, đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố và chính quyền địa phương các cấp, sẽ hoàn thành một cách xuất sắc góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13; Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nghị quyết số 09 về Xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 55/2022/QH15 của Quốc Hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa và Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW nói chung và nhiệm vụ chính trị của công an tỉnh Khánh Hòa, Công ty Truyền tải điện 3 nói riêng.
 
Được biết, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, khối lượng quản lý vận hành của PTC3 tính đến hết năm 2022 là: 495,05 km đường dây và 4 trạm biến áp với tổng dung lượng: 3.153 MVA, đi qua 52 xã, 7 phường thuộc 6 huyện, thị xã, thành phố, có vai trò rất quan trọng trong hệ thống truyền tải điện Quốc gia. Đặc biệt cụm dự án Trạm biến áp 500kV Vân Phong và đường dây 500kV Vân Phong – Vĩnh Tân vào vận hành sẽ đảm bảo cung cấp điện cho tỉnh Khánh Hòa; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của khu vực kinh tế trọng điểm vùng Duyên hải Nam Trung bộ; là điểm nút giải tỏa công suất của Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1 và các nhà máy điện năng lượng tái tạo các tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa và Phú Yên. Đồng thời, liên kết lưới điện 220kV, 110kV vùng duyên hải bảo đảm an ninh năng lượng cho khu vực.
 
Việt Hùng