Tiến độ công trình

Lễ đóng điện Trạm biến áp bản Ngoại (Sơn La)

Chủ nhật, 25/12/2022 | 21:47 GMT+7
Ngày 25/12, Sở Công thương phối hợp với Công ty Điện lực Sơn La tổ chức Lễ đóng điện Trạm biến áp bản Ngoại, xã Chiềng Cọ, Thành phố Sơn La.
 

 
Dự Lễ đóng điện có ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban ngành tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo Thành phố, xã Chiềng Cọ, các nhà thầu thi công và đông đảo người dân bản Ngoại.
 
Theo số liệu rà soát đến cuối năm 2021 của Sở Công thương, toàn tỉnh Sơn La có 4.729 hộ chưa được sử dụng điện và chưa có trong các dự án cấp điện, ngoài ra còn có 16.820 hộ đang được sử dụng điện nhưng chưa an toàn và chưa có trong các dự án nâng cấp cải tạo an toàn. Riêng thành phố Sơn La, qua rà soát còn 1.493/34.525 hộ gia đình thuộc 62 tổ, bản, tiểu khu tại 9 xã, phường trên địa bàn vẫn đang sử dụng điện lưới chưa an toàn, cần được đầu tư nâng cấp. Trong đó, bản Ngoại có 45 hộ chưa được sử dụng điện an toàn.
 
Công trình cấp điện thành phố Sơn La thuộc Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Sơn La. Công trình gồm 2 gói thầu: Gói thầu cấp điện phường Chiềng Sinh, Quyết Thắng, xã Hua La và gói thầu cấp điện phường Chiềng Cơi, phường Chiềng An xã Chiềng Cọ, Chiềng Đen, Chiềng Ngần, Chiềng Xôm. Đây là gói thầu đầu tiên được triển khai thực hiện trong cả tỉnh, có quy mô 22,261 km đường dây trung áp, 25 trạm biến áp, 59,750 km đường dây hạ áp, cấp điện an toàn cho 1.493 hộ trên địa bàn 9 xã, phường của Thành phố Sơn La, gồm: Phường Chiềng Sinh, Chiềng An, Quyết Thắng và các xã Chiềng Cọ, Chiềng Ngần, Hua La, Chiềng Đen, Chiềng Xôm, Chiềng Cơi, với tổng vốn đầu tư trên 63,6 tỷ đồng. 

 
Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh tới xã, Công ty Điện Lực Sơn La và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân bản Ngoại, sự cố gắng, nỗ lực của nhà thầu, sau hơn 2 tháng thi công, công trình cấp điện an toàn tại bản Ngoại đã hoàn thành, cấp điện cho 45 hộ dân bản Ngoại.
 
Phát biểu tại Lễ đóng điện, ông Nguyễn Thành Công nhấn mạnh: Với lưới điện chưa an toàn, ngoài việc mất an toàn trong quản lý vận hành và sử dụng điện thì chất lượng điện năng phụ vụ sản xuất, kinh doanh cũng như phục vụ cho các hoạt động khác sẽ không đảm bảo. Việc hoàn thành cấp điện các hộ dân bản Ngoại sẽ tạo động lực cho bản để xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần thực hiện công bằng, an sinh xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết giữa các hộ dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tạo điều kiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất cho các hộ dân trong bản, góp phần cải thiện và thu hẹp dần khoảng cách phát triển giữa bản Ngoại và các khu vực khác ở trung tâm thành phố. 
 
Ông cũng đề nghị: Các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh phối hợp với các huyện, thành phố tiếp tục rà soát kỹ số hộ chưa được sử dụng điện, số hộ đang sử dụng điện chưa an toàn trên địa bàn huyện, thành phố; xây dựng kế hoạch lồng ghép nguồn vốn, các chương trình dự án, hoàn thành việc xây dựng kế hoạch đầu tư cấp điện, nâng cấp điện an toàn cho các hộ dân giai đoạn 2022-2025 các huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 đạt 99% số hộ trên địa bàn tỉnh được sử dụng điện an toàn như đã đề ra tại Nghị Quyết số 15-NQ/ĐH được Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV.
 
Ngọc Diệp