Năm 2023, Công ty Thủy điện Sông Tranh đạt sản lượng điện hơn 728 triệu kWh

Thứ sáu, 5/1/2024 | 08:59 GMT+7
Năm 2023, Công ty Thủy điện Sông Tranh hoàn thành sản lượng điện 728,33 triệu kWh, bằng 99% kế hoạch Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao, đạt 92% kế hoạch Tổng Công ty Phát điện 1 giao.

Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2 liên tiếp 3 năm (2021 -2023) vượt sản lượng thiết kế kể từ khi đi vào vận hành. Ảnh N.Đ

Lãnh đạo Công ty Thủy điện Sông Tranh cho biết, năm 2023 sản lượng điện đạt 728,33 triệu kWh, bằng 107% sản lượng thiết kế (679,6 triệu kWh). Đây là lần thứ 4 và là năm thứ 3 liên tiếp (2021 - 2023) nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 vượt sản lượng thiết kế kể từ khi đi vào vận hành.

Năm 2023, tổng doanh thu bán điện đạt 568,4 tỷ đồng. Ước chi phí và thuế VAT thực hiện trong năm 418,5 tỷ đồng; lợi nhuận khoảng 149,9 tỷ đồng. Công ty đảm bảo công tác môi trường của các công trình điện và nhà máy thủy điện.

Công ty Thủy điện Sông Tranh hỗ trợ đồ dùng học tập và trang phục cho học sinh vùng thủy điện. Ảnh: N.Đ

Bên cạnh đó, công ty hoàn thành tốt chủ đề năm “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; hoàn thành nhiệm vụ quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi số; tổ chức truyền thông và giảm nhẹ thiên tai cho vùng hạ du, diễn tập vận hành điều tiết theo Quy trình vận hành liên hồ chứa, tập huấn phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; hỗ trợ sinh kế phát triển bền vững cho người dân vùng thủy điện...

Link gốc

 

Theo: Báo Quảng Nam