Nhà máy Thủy điện Trung Sơn đảm bảo cung ứng nước cho hạ du

Thứ năm, 4/1/2024 | 16:42 GMT+7
Theo các dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì khả năng ảnh hưởng của hiện tượng El Nino và lưu lượng dòng chảy từ tháng 01 đến tháng 02/2024 trên các sông từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-40%.

Hồ chứa thủy điện Trung Sơn duy trì mực nước tối thiểu, dự phòng cấp nước mùa cạn và duy trì phát điện.

Theo đó, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) đã triển khai nhiều giải pháp để chuẩn bị cho nhu cầu sử dụng nước hạ du.

Hồ chứa Thủy điện Trung Sơn nằm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Sơn La, với mực nước dâng bình thường ở cao trình 160 m, mực nước chết ở cao trình 150 m; dung tích toàn bộ 348,5 triệu m3, dung tích phòng lũ thường xuyên 112 triệu m3. Nhà máy Thủy điện Trung Sơn có công suất lắp máy 260 MW với 4 tổ máy, điện lượng trung bình năm (Eo) khoảng 1 tỷ kWh; tổ máy số 1 được đưa vào vận hành từ tháng 02/2017 và vận hành toàn bộ 4 tổ máy vào tháng 6/2017.

Hồ chứa Thủy điện Trung Sơn vận hành theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 214/QĐ-TTg ngày 13/02/2018. Việc vận hành hồ chứa phải theo nguyên tắc đảm bảo an toàn công trình, đảm bảo an toàn chống lũ cho hạ du, đảm bảo dòng chảy tối thiểu trên sông, nhu cầu sử dụng nước ở hạ du và đảm bảo hiệu quả phát điện.

Trong các tháng mùa cạn từ tháng 01/2024 đến tháng 5/2024, hồ chứa Thủy điện Trung Sơn phải đảm bảo cho nhu cầu sử dụng nước hạ du, phục vụ bơm tưới cho vụ lúa chiêm xuân 2024 của tỉnh Thanh Hóa và dự kiến huy động cao của hệ thống điện quốc gia cho mùa cao điểm nắng nóng kết hợp dự phòng cấp nước, duy trì dòng chảy tối thiểu xuống hạ du trong bối cảnh lưu lượng dòng chảy về hồ được dự báo là thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-40%. 

Theo quy định của Quy trình liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã, ngay từ đầu mùa cạn (từ 16/11/2023 đến 14/7/2024) Thủy điện Trung Sơn đã chủ động duy trì mực nước hồ chứa tối thiểu không nhỏ hơn 157,7 m theo quy định và đảm bảo dòng chảy tối thiểu xuống hạ du không nhỏ hơn 66,7m3/s. Cụ thể, từ 16/11/2023 đến nay, mực nước hồ luôn duy trì ở cao trình > 159m, cao hơn mực nước tối thiểu 1,3m đảm bảo dự phòng cấp nước theo quy định khoảng 84,21 triệu m3 (ở mực nước hồ 157,7m) và chủ động gia tăng dung tích dự phòng thêm khoảng 15,72 triệu m3 (ở mực nước hồ 159m).

Thủy điện Trung Sơn luôn chủ động theo dõi tình hình thủy văn, lượng mưa trong lưu vực hồ chứa để nắm bắt và dự báo lưu lượng nước về đồng thời phối hợp chặt chẽ và thông tin thường xuyên đến Cục Quản lý Tài nguyên nước, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa để có các phương án tích nước, dự phòng cấp nước và phát điện một cách hiệu quả, giảm thiểu nguy cơ thiếu nước cho các mục đích dân sinh, kinh tế của khu vực hạ du hồ chứa.

PV