Nhiệt điện Duyên Hải: Nhiều giải pháp duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh

Thứ tư, 30/11/2022 | 09:39 GMT+7
Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã và đang tập trung nhiều giải pháp nhằm đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy và hiệu quả, góp phần cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và an ninh năng lượng quốc gia.

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đang nỗ lực để “về đích” năm 2022.
 
Bám sát chủ đề năm 2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã và đang dồn sức thực hiện các nhiệm vụ được Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) giao trên tinh thần “thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”. Đặc biệt, trong các tháng còn lại của năm 2022, trên cơ sở nhận định và dự báo tình hình, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm và chủ động triển khai các giải pháp phù hợp, thiết thực, kịp thời nhằm tiếp tục duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.
 
Nhiều giải pháp tối ưu hiệu quả
 
Theo đó, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã thường xuyên thực hiện bảo dưỡng các thiết bị, đường dây đảm bảo khả năng truyền tải tối đa của tất cả các xuất tuyến truyền tải điện. Cùng với đó là tăng cường kỷ luật vận hành, đảm bảo an toàn trong sản xuất, công tác kiểm tra, đánh giá chẩn đoán, phát hiện và xử lý kịp thời bất thường thiết bị. Đặc biệt là đảm bảo chất lượng, rút ngắn tiến độ các công trình sửa chữa lớn, áp dụng RCM (phương pháp nhận diện và lựa chọn chiến lược quản lý hư hỏng tối ưu) vào công tác sửa chữa lớn; Khắc phục các bất thường, duy trì hoạt động an toàn, ổn định các tổ máy. Song song đó, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải cũng đã yêu cầu các đơn vị vận hành bố trí đủ lực lượng vận hành đi ca kíp để vận hành an toàn, liên tục, chuẩn bị sẵn sàng vật tư thiết bị dự phòng, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại để đáp ứng tốt phương thức vận hành và đảm bảo khắc phục nhanh sự cố bất thường thiết bị, phát sinh nếu có. Ngoài ra, để chủ động trong sản xuất, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải cũng đã cập nhật kịp thời thông tin để có kế hoạch điều hành, sản xuất, tổ chức sản xuất khoa học, hiệu quả, tiết kiệm. Triển khai phương án tổ chức sản xuất, bố trí lao động linh hoạt, đảm bảo ổn định, việc làm và thu nhập của người lao động. Tăng cường công tác quản trị chi phí sản xuất, kiểm soát chặt chẽ các yếu tố, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 
Bên cạnh đó, công ty đã đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng công nghệ thông tin vào sản xuất trên mọi lĩnh vực hoạt động, với các mục tiêu cụ thể: cập nhật cơ sở dữ liệu cho các hệ thống lên phần mềm PMIS (hệ thống thông tin quản lý); hoàn thành phân tích RCM cho 12 hệ thống thiết bị; hoàn thành việc rà soát, hiệu chỉnh, ban hành mới quy trình và cập nhật lên phần mềm PMIS; số hóa hoạt động văn phòng, quản trị; truyền thông đến tất cả cán bộ công nhân viên về chương trình chuyển đổi số; tiếp tục xây dựng các phần mềm ứng dụng tại công ty. Công ty Nhiệt điện Duyên Hải cũng đã và đang xây dựng hệ thống phần mềm quản trị thống nhất, xuyên suốt tạo điều kiện tổng hợp, phân tích, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh đến Ban Giám đốc và các Phòng/Phân xưởng của công ty. Qua đó đã góp phần không nhỏ giúp nâng cao hiệu quả, tính chuyên nghiệp trong công tác quản lý và điều hành sản xuất, hướng đến doanh nghiệp số theo định hướng phát triển của EVN cũng như EVNGENCO1.
 

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đang tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo sản xuất kinh doanh hiệu quả, thích ứng linh hoạt.
 
Chú trọng an toàn
 
Cùng với việc không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng quản trị sản xuất, ứng dụng công nghệ số, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải cũng đặc biệt chú trọng công tác an toàn. Trong đó, công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) được coi là một trong những yếu tố quyết định. Công ty thường xuyên kiểm tra hệ thống thiết bị chữa cháy tự động và các trang thiết bị tại các phòng, phân xưởng, tổ chức luyện tập, diễn tập và bảo dưỡng thiết bị PCCC và cứu nạn cứu hộ, kiểm tra điều kiện an toàn PCCC đối với từng khu vực trong nhà máy.
 
Bên cạnh đó, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải cũng đã thực hiện tốt các giải pháp về an toàn vệ sinh lao động, Nhờ đó, không có sự cố thiết bị nặng và tai nạn lao động nghiêm trọng; đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Quan tâm triển khai các giải pháp chống nóng, chống nắng, chống bụi, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho người lao động đảm bảo an toàn, sức khỏe...
 
Theo định hướng, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải sẽ tiếp tục nỗ lực duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện hiệu quả chương trình tối ưu hóa và chuẩn hóa quy trình vận hành, nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật, các giải pháp đảm bảo môi trường, đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, góp phần xây dựng công ty phát triển bền vững.
 
Theo: Thanh niên