Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

PC Cao Bằng đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thứ bảy, 10/6/2023 | 10:00 GMT+7
Với mục tiêu nỗ lực cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, tiết giảm chi phí, tăng doanh thu, đảm bảo khả năng cân đối tài chính, phát triển bền vững và hiệu quả các hoạt động của ngành, do đó, từ đầu năm đến nay, Công ty Điện lực (PC) Cao Bằng đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể trên nhiều lĩnh vực.


Công nhân PC Cao Bằng tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Theo đó, 05 lĩnh vực trọng tâm PC Cao Bằng đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2023 gồm: Sản xuất kinh doanh; Đầu tư xây dựng; Quản lý, sử dụng tài sản; Quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường; Quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động. 

Ông Vũ Xuân Linh - Giám đốc PC Cao Bằng cho biết: “Trong bối cảnh biến động giá nhiên liệu trên thị trường có tần suất và biên độ ngày càng lớn, Đơn vị đã chủ động cắt giảm những hoạt động không cần thiết, lồng ghép những hoạt động có liên quan; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý văn bản; Chủ động phân bổ sử dụng nguồn tài chính, lao động, cơ sở vật chất của đơn vị hợp lý, phù hợp với yêu cầu công việc để thực hiện nhiệm vụ được giao, qua đó kinh phí được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả hơn. Ngoài ra, các chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực phải được lượng hóa tối đa, bảo đảm thực chất, có cơ sở cho việc đánh giá, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện theo quy định”.

Cụ thể, trong những năm vừa qua, PC Cao Bằng đã nỗ lực nâng cao độ tin cậy cung cấp điện nhằm cung cấp điện liên tục, ổn định nhất cho khách hàng; Thực hiện tiết kiệm 10% chi phí định mức; Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, tiết giảm tối đa chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, khánh tiết, hội nghị ... tại Công ty đảm bảo năm sau thấp hơn năm trước.

Đến nay, PC Cao Bằng đã thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện kiểm toán năng lượng, đánh giá tiềm năng quản lý nhu cầu điện giúp các doanh nghiệp nhận ra được tiềm năng tiết kiệm năng lượng, tiềm năng sử dụng năng lượng tái tạo. Từ đó xây dựng chi tiết các giải pháp tiết kiệm năng lượng và giải pháp quản lý nhu cầu điện hiệu quả cho từng khách hàng làm cơ sở đàm phán, ký thỏa thuận tham gia chương trình điều chỉnh phụ tại phi thương mại với các khách hàng lớn. 

Đối với công tác thu nộp tiền điện đúng quy định, PC Cao Bằng đảm bảo kịp thời, không có nợ đọng tiền điện. Năm 2022 vừa qua, tuy nhiều doanh nghiệp còn gặp khó khăn về tài chính nhưng một số khách hàng lớn đã cố gắng nộp tiền điện đúng thời hạn nên công tác thu nộp tiền điện của Công ty đạt tỷ lệ 99,93%, tăng 0.13% so với kế hoạch giao; Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt năm 2022 đạt 71,05%, tăng 27,86% so với năm 2021; Tỷ lệ tiền điện thanh toán không dùng tiền mặt đạt 93,7%, đạt 101,46% so với năm 2021.

Trong đầu tư xây dựng, Công ty tăng cường ưu tiên đầu tư tập trung cơ bản, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán, đảm bảo 100% các dự án đầu tư theo đúng kế hoạch đầu tư xây dựng theo từng giai đoạn đã được phê duyệt; Tiếp tục nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư, đảm bảo mục tiêu giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, chất lượng điện cho khách hàng. Bên cạnh đó tiết kiệm nhiên liệu, vật liệu, chi phí đầu vào, ứng dụng công nghệ mới để nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh.

Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động. PC Cao Bằng tổ chức rà soát, sắp xếp lại bộ máy làm công tác quản lý tại tất cả các đơn vị; Công tác sử dụng hiệu quả lao động được thực hiện ngay cả với khu vực lao động gián tiếp nhằm đưa tỷ lệ lao động gián tiếp về mức hợp lý theo định mức; Liên tục nghiên cứu thực hiện các biện pháp cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh công tác số hóa, thực hiện ứng dụng các công nghệ tiên tiến, công nghệ thông tin nhằm tiết kiệm lao động, góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh.

Việc thực hiện đồng bộ nhiều nhóm giải pháp thiết thực, năm 2023, PC Cao Bằng quyết tâm đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng; Tổ chức tuyên truyền đến khách hàng về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, nhất là trong mùa nắng nóng, mưa bão; góp phần thúc đẩy ngành Điện phát triển bền vững.

Link gốc

Theo: CN&TD