Chuyển đổi số trong EVN

PC Hà Nam: Đẩy mạnh số hóa trong sản xuất, kinh doanh

Thứ tư, 17/1/2024 | 15:08 GMT+7
Thực hiện chủ trương chuyển đối số trong hoạt động ngành Điện, thời gian qua, Công ty Điện lực (PC) Hà Nam ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, đẩy mạnh số hóa trong mọi hoạt động của Công ty.

Ứng dụng công nghệ rửa sứ hotline TBA khách hàng nhân tháng tri ân khách hàng năm 2024.

Chuyển đổi số toàn diện trong sản xuất, kinh doanh

Công tác chuyển đổi số của PC Hà Nam được triển khai trên mọi lĩnh vực: Quản lý vận hành hệ thống điện, đầu tư xây dựng phát triển lưới điện thông minh, quản trị doanh nghiệp, công tác viễn thông, dịch vụ khách hàng…

Đơn vị đã số hóa toàn bộ dữ liệu đầu vào của các phần mềm quản lý vật tư, thiết bị, công trình đầu tư xây dựng cũng như thông tin người lao động, thông tin khách hàng. Năm 2023, hệ thống viễn thông và công nghệ thông tin được đảm bảo hoạt động ổn định, không xảy ra các sự cố nghiêm trọng và sự cố chủ quan làm gián đoạn thông tin. Hiện nay, Công ty đang vận hành 776 km tuyến cáp quang kết nối liên tỉnh, nội tỉnh đến các đơn vị trực thuộc và 13 trạm biến áp 110kV trên địa bàn toàn tỉnh Hà Nam, đảm bảo vận hành online 2 hướng cáp quang và thiết bị, có dự phòng cao cho hệ thống điều khiển xa OT, hệ thống mạng công nghệ thông tin IT phục vụ điều hành sản xuất, kinh doanh.

Với mục tiêu phát triển hệ thống đo đếm thu thập dữ liệu từ xa nâng cao hiệu quả đo đếm, PC Hà Nam đã thực hiện lắp đặt công tơ điện tử và nâng cao tỷ lệ đo xa qua modem đối với TBA công cộng và trạm chuyên dùng, tỷ lệ kết nối thường xuyên duy trì trên 95%. Trong 366.948 công tơ đang vận hành trên lưới, số công tơ điện tử có khả năng đọc xa là 310.523 công tơ, chiếm tỷ lệ 88,14%.

Cùng với đó, Công ty cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng bằng việc số hóa các dịch vụ điện, hợp đồng mua bán điện, cung cấp dịch vụ qua các nền tảng trực tuyến… Trong năm 2023, 100% dịch vụ điện tử của PC Hà Nam đều có thể đăng ký trên website, ứng dụng chăm sóc khách hàng. Khách hàng có thể tra cứu được tiến độ giải quyết trên web chăm sóc khách hàng. Các hồ sơ, hợp đồng mua bán điện, thông báo tiền điện và hóa đơn tiền điện đã cung cấp cho khách hàng đều có thể tra cứu qua web và ứng dụng. Năm 2023, tỷ lệ khách hàng giao dịch theo phương thức điện tử đạt 99,98%.

Thông qua việc thúc đẩy chuyển đổi số một cách toàn diện trong mọi mặt hoạt động sản xuất, kinh doanh, năm 2023, PC Hà Nam đã thực hiện thắng lợi kế hoạch năm, nâng cao chỉ số tiếp cận điện năng, cải tiến chu trình cấp điện. Điện thương phẩm năm 2023 của Công ty đạt 3.944,2 triệu kWh, tăng trưởng 3,37% so với năm trước và đạt 100,62% kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao.

Tiếp tục nâng cao chất lượng vận hành trên nền tảng số

PC Hà Nam nhận định, các giải pháp chuyển đổi số không chỉ góp phần đắc lực trong công tác nâng cao hiệu quả hoạt động, tối ưu thời gian, chi phí mà còn cung cấp công cụ khai thác, phân tích dữ liệu trực quan, tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong các hoạt động sản xuất kinh doanh. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng phục vụ, năng lực cạnh tranh và phát triển của công ty nói riêng và ngành điện nói chung.


Hướng dẫn khách hàng tra cứu thông tin trên app CSKH bằng thiết bị di động.

Trong thời gian tới, tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, công ty tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực quản trị, đầu tư xây dựng, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khách hàng, viễn thông và công nghệ thông tin.

Cụ thể, vận hành hiệu quả các phần mềm số hóa quy trình thuộc lĩnh vực kinh doanh, kỹ thuật an toàn. Tăng cường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện cơ sở dữ liệu khách hàng, sử dụng các phần mềm ứng dụng hiện trường để hỗ trợ khách hàng; tích hợp, kết nối, khai thác phục vụ tốt công tác dịch vụ khách hàng, đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ điện cấp độ 4. Trong công tác giảm tổn thất điện năng, tăng cường khai thác các ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý, phân tích điều hành tổn thất điện năng, đặc biệt là các hệ thống CMIS và các tính năng của hệ thống đọc xa, kho dữ liệu để phân tích, đánh giá tổn thất điện năng nhanh chóng, chính xác.

Để cải thiện công tác quản lý, khai thác dữ liệu đo đếm, đơn vị tiếp tục phân tích, đánh giá và khắc phục các tồn tại của các hệ thống thu thập xa; đẩy mạnh việc khai thác dữ liệu thu thập xa để đánh giá, phục vụ công tác điều hành sản xuất kinh doanh.

Trong công tác đầu tư xây dựng, Công ty đẩy mạnh ứng dụng phần mềm IMIS2.0 để theo dõi, quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng, phát hiện những sai sót trong quá trình triển khai dự án, cập nhật thông tin, hồ sơ tài liệu của dự án kịp thời và chính xác.

Trong công tác an toàn vệ sinh lao động, thông qua kiểm tra, kiểm soát bằng hình ảnh qua phần mềm ứng dụng ECP (Điện lực kiểm soát qua hình ảnh 100% công việc ngoài hiện trường) Phòng An toàn có thể theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở kịp thời khi có bất cập cũng như các nguy cơ mất an toàn.

Cùng với yếu tố công nghệ, kỹ thuật, PC Hà Nam xác định yếu tố con người có vai trò then chốt trong công cuộc chuyển đổi số toàn diện, hiệu quả. Do đó, công ty luôn chú trọng nâng cao trình độ nhận thức về công nghệ thông tin, an toàn thông tin cho tất cả CBCNV các đơn vị, đảm bảo đủ năng lực chuyên môn về công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

Hướng đến mục tiêu xây dựng doanh nghiệp số, PC Hà Nam đã thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và Ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời, lập các tổ điều hành với vai trò thúc đẩy công tác chuyển đổi số theo kế hoạch đã đề ra.

Link gốc

Theo: Báo Công Thương