Chuyển đổi số trong EVN

PC Hải Phòng: Cập nhật ứng dụng quản lý đầu tư xây dựng EVN (IMIS2.0)

Thứ ba, 12/9/2023 | 09:09 GMT+7
Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng (PC Hải Phòng) đã thực hiện đồng bộ công tác chuyển đổi số các lĩnh vực: kinh doanh, tài chính, quản lý vận hành, đầu tư xây dựng…


Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng – Ban QLDA Lưới điện Thành phố Hải Phòng tổ chức tập huấn công tác cập nhật phần mềm IMIS 2.0 - Hệ thống phần mềm Quản lý đầu tư xây dựng EVN.

Là một trong số Công ty đi đầu trong lĩnh vực chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng (PC Hải Phòng) đã thực hiện đồng bộ công tác chuyển đổi số các lĩnh vực: kinh doanh, tài chính, quản lý vận hành, đầu tư xây dựng…

Ban quản lý dự án lưới điện TP Hải Phòng (Ban QLDA) trực thuộc PC Hải Phòng với chức năng nhiệm vụ được giao quản lý các dự án do Công ty làm chủ đầu tư. Nhận thức công tác chuyển đổi số không chỉ mang tính quản lý, thống kê, lưu trữ… mà còn đem lại lợi ích to lớn trong công tác giám sát về chất lượng của công trình, Ban QLDA đã tổ chức bồ dưỡng, tập huấn, nâng cao nghiệp vụ công tác cập nhật ứng dụng quản lý đầu tư xây dựng EVN (IMIS2.0) cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) của các đơn vị quản lý vận hành, tư vấn giám sát và đơn vị thi công.

Để thực hiện nhật ký thi công điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử trên phần mềm Quản lý Đầu tư Xây dựng (IMIS 2.0), Ban QLDA phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông để thực hiện hướng dẫn đăng ký sim CA (chữ ký số) cho các đối tượng quản lý công trình, tư vấn giám sát thuộc Công ty quản lý. Sau đó triển khai đến tất cả đơn vị khi tham gia ký hợp đồng theo quy định trong hồ sơ mời thầu, hợp đồng xây dựng. Việc ghi nhật ký thi công điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử sẽ được sử dụng làm căn cứ để nghiệm thu, hoàn công, thanh toán, quyết toán hợp đồng, lưu hồ sơ… theo quy định của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc.


Công trình áp dụng nhật ký điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử trên phần mềm Quản lý Đầu tư Xây dựng (IMIS 2.0).

Ban đầu việc thực hiện Nhật ký điện tử và Biên bản nghiệm thu điện tử đã gặp không ít trở ngại như cán bộ giám sát ghi chép nhật ký thi công và biên bản nghiệm thu truyền thống bằng giấy từ trước đến nay khi thay đổi sang phương thức điện tử chưa thực hiện kịp thời với diễn biến tiến độ thi công. Nhà thầu thi công và tư vấn giám sát chưa phối hợp nhịp nhàng trong việc ghi Biên bản nghiệm thu điện tử, cấu hình sim CA thường xuyên bị lỗi ký số…

Sau khi được bồi huấn nghiệp vụ, CBCNV thường xuyên trao đổi nghiệp vụ để đánh giá, rút kinh nghiệm đến nay việc triển khai nhật ký điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử có áp dụng chữ ký số cho các công trình đã đáp ứng yêu cầu. Thay vì cách ghi chép thủ công vào sổ nhật ký khi kết thúc ca làm việc, với nhật ký điện tử, nhà thầu có thể sử dụng smart phone ghi nhật ký thi công ở bất kỳ vị trí và chụp ảnh thi công để đính kèm vào nhật ký. Dữ liệu thu thập được sẽ được cập nhật vào hệ thống. Tư vấn giám sát, Ban QLDA có thể có ý kiến (đính kèm hình ảnh chụp tại công trường) hoặc ký nhật ký thi công mà Nhà thầu vừa tạo thông qua smartphone; mặt khác, thông qua hệ thống IMIS2.0, mà lãnh đạo Ban QLDA có thể kiểm soát từ xa tình hình thi công xây dựng của các đơn vị để có chỉ đạo kịp thời.

Việc áp dụng ghi nhật ký thi công điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử là một bước chuyển đổi số trong công tác đầu tư xây dựng của Công ty nói riêng và ngành Điện nói chung đã góp phần thay đổi phương thức điều hành, quản lý, quy trình làm việc của các đơn vị quản lý dự án; Xây dựng công trình theo hướng tích cực, hiện đại, tăng cường công khai minh bạch và hạn chế tình trạng hoàn thiện nhật ký, biên bản nghiệm thu sau thời điểm thi công...

Với sự nỗ lực ứng dụng phần mềm IMIS2.0 của Ban BQLDA, công tác đào tạo và tự đào tạo luôn được quan tâm đã giúp cho các cán bộ quản lý dự án ngày càng nâng cao trình độ về chuyên môn cũng như kỹ năng sử dụng phần mềm. Kết quả là các dự án năm 2023 đã và đang triển khai thực hiện đều được cập nhật thông tin kịp thời giúp cho công tác quản lý, giám sát các dự án ngày hoàn thiện và khoa học hơn. Chuyển đổi số lĩnh vực đầu tư xây dựng sẽ góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng công trình và hiệu quả trong đầu tư.

Link gốc

Theo: Báo Công Thương