Tiến độ công trình

PC Hải Phòng nghiệm thu đóng điện công trình đầu tư xây dựng đường dây và TBA tại An Lão

Thứ năm, 4/1/2024 | 11:07 GMT+7
Năm 2023 Điện lực An Lão được Công ty TNHH MTV Điện lực (PC) Hải Phòng đầu tư 02 dự án xây dựng mới các trạm biến áp (TBA) phân phối tại các xã, thị trấn khu vực huyện An Lão.

Điện lực phân công nhiệm vụ phối hợp với Ban QLDALĐ và đơn vị thi công giải quyết vướng mắc về mặt bằng xây dựng.

Với mục tiêu chống quá tải, giảm tổn thất điện năng, giảm bán kính cấp điện, không ngừng nâng cao chất lượng điện phục vụ sinh hoạt nhân dân và góp phần phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện An Lão, trong năm 2023, Điện lực An Lão được PC Hải Phòng đầu tư 02 dự án xây dựng mới các trạm biến áp (TBA) phân phối tại các xã, thị trấn khu vực huyện An Lão.

Công trình có quy mô gồm: 09 TBA 400kVA, 0,55km đường cáp ngầm 22kV, 1,73km đường dây không, 10,6km đường dây hạ áp cáp vặn xoắn 4x95mm2 và 4x120mm², có tổng mức đầu tư trên 9,8 tỷ đồng.

Để công trình dự án đầu tư xây dựng chống quá tải đóng điện vận hành đúng tiến độ, Điện lực An Lão đã phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý dự án lưới điện (Ban QLDALĐ) và các đơn vị thi công tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, các thủ tục hành chính với địa phương để đơn vị thi công triển khai thi công đúng kế hoạch tiến độ đã đề ra.

Bên cạnh đó, Điện lực đã cùng với Ban QLDALĐ, đơn vị thi công làm việc với chính quyền địa phương xác định và thỏa thuận hướng tuyến, vị trí đặt trạm biến áp đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển xây dựng nông thôn mới của địa phương, tiết kiệm chi phí, đảm bảo hiệu quả và mục tiêu đầu tư đúng quy định hiện hành của Nhà nước trong đầu tư xây dựng.


Công trình đường dây và TBA An Thắng đóng điện vận hành.

Ngay khi công trình được nghiệm thu đóng điện, Điện lực đã khẩn trương san tải cho các TBA mới đóng điện, khai thác kịp thời hiệu quả dự án đầu tư mang lại.

Dự án công trình xây dựng mới các TBA và đường dây trung, hạ thế các xã, thị trấn khu vực huyện An Lão đã góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng, đảm bảo cung cấp điện ổn định góp phần vào việc xây dựng phát triển nông thôn mới trên địa bàn huyện An Lão.

Link gốc

Theo: Báo Công Thương