Tiến độ công trình

Triển khai thi công dự án “Cải tạo đường dây 110kV An Lạc - Tràng Bạch - Uông Bí” (Quảng Ninh)

Thứ tư, 3/1/2024 | 10:14 GMT+7
Vừa qua, tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã triển khai thi công dự án: “Cải tạo đường dây 110kV An Lạc - Tràng Bạch - Uông Bí”.

Triển khai thi công dự án “Cải tạo đường dây 110kV An Lạc - Tràng Bạch - Uông Bí” (Quảng Ninh).

Đây là một trong những dự án trọng điểm được Tổng công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt với tổng mức đầu tư trên 172 tỷ đồng, thuộc công trình năng lượng cấp II, nhóm B và giao cho Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực trực tiếp quản lý và điều hành. 

Dự án được xây dựng trên địa bàn quận Hồng Bàng, huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng; thị xã Đông Triều, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh với quy mô đầu tư xây dựng gồm: Phần đường dây 110kV: Cải tạo, xây dựng mới tuyến đường dây 110kV từ Pooctich 110kV Trạm 110kV An Lạc đến Pooctich 110kV Trạm 220kV Tràng Bạch chiều dài khoảng 20,375km dây dẫn ACSR300/39, AACSR305/40, ACCC223, dây chống sét loại OPGW57/24; OPGW 120/24, TK50, TK70; Phần xây dựng tuyến tạm: Xây dựng tuyến tạm cấp điện cho TBA Nam Cầu Kiền, chiều dài tuyến khoảng 0,29 km dây dẫn ACSR 150/24, 01 mạch; Dây chống sét TK50; sử dụng cột BTLT 20D, móng MT2-2 cùng hệ thống móng néo, dây néo, tiếp địa cọc tia hỗn hợp theo quy định;

Dự án khi đi vào hoạt động sẽ đảm bảo mục tiêu đầu tư, tăng cường độ ổn định cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng tại khu vực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Điện lực miền Bắc; Phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến 2035 đã được Bộ Công Thương phê duyệt.

Theo: NPC