Tiến độ công trình

PC Lạng Sơn hoàn thành thi công, đóng điện vận hành các công trình đầu tư xây dựng năm 2023

Thứ ba, 30/5/2023 | 14:22 GMT+7
Triển khai các công trình đầu tư xây dựng được giao, từ đầu năm 2023 đến nay, Công ty Điện lực (PC) Lạng Sơn đã tập trung triển khai, đôn đốc các đơn vị thực hiện đẩy nhanh tiến độ thi công.


Thi công, đóng điện một số dự án trên địa bàn huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Đồng thời, Công ty nỗ lực tham gia trong công tác giải phóng mặt bằng, vận động các hộ dân tạo điều kiện cho việc triển khai thi công các vị trí trồng cột, dựng trạm mới.

Năm 2023, Công ty Điện lực Lạng Sơn được Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao thực hiện 05 danh mục đầu tư xây dựng trên địa bàn các huyện: Cao Lộc, Văn Lãng, Tràng Định, Hữu Lũng và Lộc Bình. Các dự án này có quy mô xây mới 24,5 km và cải tạo 2,06 đường dây trung thế; Xây dựng mới 24 trạm biến áp (TBA) với tổng công suất 3.600 kVA; Xây mới 14,7 km đường dây hạ thế với tổng mức đầu tư 51,175 tỷ đồng.

Thông qua triển khai đồng bộ các giải pháp hữu hiệu, đến nay toàn bộ các danh mục đầu tư xây dựng được Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao đã được PC Lạng Sơn hoàn thành thi công, đóng điện đưa vào vận hành khai thác. 

Các công trình được đưa vào vận hành đã kịp thời đảm bảo cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải, cấp điện an toàn cho sản xuất kinh doanh, đồng thời giảm tổn thất điện năng của khu vực.

Link gốc

Theo: CN&TD