PC Quảng Ngãi: Đoạt nhiều giải thưởng trong Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 13

Thứ hai, 28/8/2023 | 23:36 GMT+7
Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 13 (2022-2023) vừa thông báo kết quả chung cuộc, PC Quảng Ngãi vinh dự có 07 giải pháp đoạt giải thưởng với 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba và 03 giải Khuyến khích.

Sáng kiến “Phần mềm cập nhật, tổng hợp số liệu QLKT-QLVH cấp Điện lực” của nhóm tác giả thuộc Điện lực Sơn Tịnh là một trong những sáng kiến đoạt giải Nhất tại Hội thi.

Tại Hội thi lần này, PC Quảng Ngãi có 07 sáng kiến đoạt giải gồm: 1 giải Nhất là sáng kiến “Phần mềm cập nhật, tổng hợp số liệu quản lý kỹ thuật- quản lý vận hành cấp điện lực" của nhóm tác giả Nguyễn Thành Minh, Lương Văn Đức, Nguyễn Hữu Thanh, Đỗ Huy Hoàng (Điện lực Sơn Tịnh); 01 giải Nhì là sáng kiến “App kiểm tra định kỳ RC/LBS” của nhóm tác giả Phan Anh Tuấn (Kỹ thuật) và Lương Văn Đức, Nguyễn Hữu Thanh, Đỗ Huy Hoàng (Điện lực Sơn Tịnh); 02 giải Ba là sáng kiến “Khai thác dữ liệu SCADA để phục vụ công tác điều hành lưới điện” của nhóm tác giả Phạm Ngọc Huấn (Phó Giám đốc), Nguyễn Đỗ Ánh Nam, Cao Viết Đạt (Điều độ), sáng kiến “Số hóa Sổ theo dõi thiết bị, quản lý vận hành ĐZ và TBA 110kV” của nhóm tác giả Phan Vũ Đông Quân (Phó Giám đốc), Nguyễn Hoàng Tín (Kỹ thuật), Huỳnh Tấn Lợi (Công nghệ thông tin); 03 giải Khuyến khích là sáng kiến “Chương trình theo dõi tiền ký cược hợp đồng mua bán điện của nhóm tác giả Nguyễn Quốc Thạnh, Bùi Thị Ngọc Diệp (Điện lực Thành Phố), Huỳnh Tấn Lợi (CNTT), sáng kiến “Thiết bị nhận dạng pha và thứ tự pha trên lưới điện hạ áp phục vụ cân bằng pha TBA công cộng” của nhóm tác giả Lê Xuân Bảo, Phạm Trà, Lê Duy Nhân (Điện lực Bình Sơn), sáng kiến “Kiểm soát VTTB cấp phát đến đơn vị cấp 4” của nhóm tác giả Phạm Ngọc Thanh, Lê Thị Xuân Hòa (Kế hoạch vật tư), Huỳnh Tấn Lợi (CNTT). Đây là những giải pháp có giá trị khoa học, có tính mới, tính sáng tạo, được thử nghiệm và áp dụng có hiệu quả, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho Công ty.

Ứng dụng sáng kiến “Phần mềm cập nhật, tổng hợp số liệu QLKT-QLVH cấp Điện lực” phục vụ công việc.

Trong các Hội thi trước, PC Quảng Ngãi luôn là đơn vị tích cực và có nhiều đề tài tham gia đạt chất lượng, được Ban tổ chức hội thi đánh giá cao. Nhiều sáng kiến nghiên cứu khoa học được áp dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao năng suất lao động, an toàn vận hành, đảm bảo cung cấp điện chất lượng, ổn định cho nhân dân trong toàn tỉnh. Từ năm 2007 đến nay, PC Quảng Ngãi đã có 20 đề tài đoạt giải tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh.

Ứng dụng sáng kiến “App kiểm tra định kỳ RC/LBS” vào công việc.

Công tác sáng kiến, nghiên cứu khoa học (SK-NCKH) trong PC Quảng Ngãi luôn được lãnh đạo tạo điều kiện thuận lợi để CBCNV phát huy hết khả năng nhằm tạo ra những sáng kiến, giải pháp mang tính đột phá trong sản xuất. Trong nhiều năm qua, CBCNV Công ty đã có rất nhiều SK-NCKH áp dụng vào trong công tác sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao năng suất lao động, an toàn cho người lao động và đảm bảo cung cấp điện.

Thời gian tới, PC Quảng Ngãi sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong các mặt hoạt động tại đơn vị, góp phần giúp PC Quảng Ngãi hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bước đi kịp thời đại trong thời kỳ đổi mới công nghệ và đồng hành cùng các nhiệm vụ chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Kiều Trinh