PC Sơn La: 71 An toàn vệ sinh viên được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2023

Thứ sáu, 15/9/2023 | 21:42 GMT+7
Ngày 14/9/2023, Công ty Điện lực Sơn La (PC Sơn La) tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho 71 an toàn vệ sinh viên các đơn vị trực thuộc. Đồng thời tổ chức hội nghị đối thoại về công tác an toàn vệ sinh lao động định kỳ năm 2023.

Huấn luyện ATVSLĐ năm 2023.

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là hoạt động định kỳ, thường xuyên nhằm cung cấp kiến thức, rèn luyện các kỹ năng và người lao động biết cách thực hành ATVSLĐ, xử lý những tình huống trong quá trình sản xuất. Học viên thảo luận, trao đổi với giảng viên các vướng mắc cũng như cách nhận biết các yếu tố nguy hiểm, rủi ro, có hại tại nơi làm việc và các biện pháp phòng, chống, hướng dẫn cách xử lý sự cố kỹ thuật gây mất ATVSLĐ, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Nghiệp vụ, một số kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, những phương pháp cấp cứu được sơ cấp cứu đúng cách giúp người bị nạn thoát khỏi cơn nguy kịch; 

Cùng với đó, tại lớp huấn luyện các học viên đã được cung cấp, cập nhật thêm thông tin, phổ biến diễn biến, phân tích, đánh giá nguyên nhân các vụ tai nạn lao động trong những năm gần đây và bài học rút kinh nghiệm để phòng tránh tai nạn lao động tương tự tái diễn. Kết thúc huấn luyện, học viên thực hiện kiểm tra cuối khóa, 100% đạt yêu cầu.

Tại hội nghị đối thoại với mạng lưới an toàn vệ sinh viên, Công đoàn Công ty đã nhận hơn 30 kiến nghị, đề xuất liên quan đến chuyên môn và hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh lao động. Trong đó, có các ý kiến liên quan đến mở rộng phạm vi hoạt động của an toàn vệ sinh viên, có thể kiểm tra giám sát, theo dõi đôn đốc nhắc nhở người lao động toàn đơn vị nhằm kịp thời ngăn chặn những hành vi vi phạm quy trình an toàn điện, những nguy cơ gây mất an toàn cho bản thân và đồng nghiệp; các ý kiến về tổ chức các buổi làm việc trực tiếp với các cấp lãnh đạo để giải đáp các vướng mắc liên quan đến công tác an toàn; Tổ chức công đoàn cần quan tâm hơn nữa, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở việc chấp hành nhiệm vụ của ATVSV trong việc đôn đốc nhắc nhở người lao động chấp hành các quy định về ATVSLĐ.

Người lao động trao đổi.

Đại diện lãnh đạo, công đoàn công ty đã lắng nghe, tiếp thu và giải đáp, làm rõ những ý kiến, kiến nghị chính đáng, hợp pháp về công tác ATVSLĐ, các vướng mắc trong công việc, các vấn đề về chế độ chính sách của Nhà nước, quy định của ngành và của công ty.

Thông qua chương trình đối thoại nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ, thực thi có hiệu quả Luật ATVSLĐ và các văn bản hướng dẫn thi hành, chia sẻ thông tin, tăng cường hiểu biết giữa người sử dụng lao động, người lao động và tổ chức công đoàn để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. 

Ngọc Diệp