Thông tin đầu tư

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhiệt điện công suất khoảng 2.250MW

Thứ năm, 29/9/2022 | 21:09 GMT+7
Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định 1919/QĐ-BCT (ngày 26/9/2022) về chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện Sơn Mỹ II theo phương thức đối tác công tư.
 

Bộ Công Thương và Tập đoàn AES ký kết biên bản ghi nhớ dự án nhà máy điện khí Sơn Mỹ 2, tháng 11/2019.
 
Mục tiêu dự án nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu điện cho hệ thống và đảm bảo phát triển nguồn điện theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia; Đa dạng hóa sử dụng nguồn nhiên liệu sơ cấp phục vụ phát điện; Thu hút vốn đầu tư nước ngoài để xây dựng công trình nguồn điện, góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Thuận.
 
Dự án Sơn Mỹ II sẽ sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) từ dự án Kho cảng LNG Sơn Mỹ theo Quyết định số 3022/QĐ-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển chuỗi các dự án khí - điện sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng tại Sơn Mỹ, tỉnh Bình Thuận.
 
Đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện tuabin khí hỗn hợp sử dụng LNG, có quy mô công suất khoảng 2.250MW, với 03 tổ máy, công suất mỗi tổ máy khoảng 750MW. Địa điểm xây dựng trong Trung tâm điện lực Sơn Mỹ, tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.
 
Dự kiến thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 đến năm 2028. Dự án Sơn Mỹ II dự kiến thực hiện theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).
 
Dự án sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án (sau thuế): 49.509.794.696.312 đồng (trong trường hợp không đầu tư sân phân phối); 50.432.927.108.517 đồng (trong trường hợp đầu tư sân phân phối).
 
Doanh nghiệp phát triển Dự án Sơn Mỹ II sẽ được hưởng ưu đãi và bảo đảm đầu tư theo đúng quy định của Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và các quy định pháp luật liên quan. Dự án Sơn Mỹ II sẽ áp dụng cơ chế chia sẻ phần tăng doanh thu theo quy định của Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và các quy định pháp luật liên quan.
 
Bộ Công Thương yêu cầu Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo hướng dẫn Tập đoàn AES triển khai các bước chuẩn bị đầu tư tiếp theo của Dự án Sơn Mỹ II tuân thủ theo quy định hiện hành, đảm bảo mục tiêu, hiệu quả đầu tư dự án.
 
Tập đoàn AES (nhà đầu tư đề xuất dự án) khẩn trương hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án, trong đó cần tiếp tục nghiên cứu để chuẩn xác các thông số kỹ thuật chủ yếu, tổng mức đầu tư, giá thành sản xuất điện, thời gian thực hiện dự án, phương án thu xếp vốn xác định cụ thể tính khả thi và hiệu quả của Dự án theo đúng quy định hiện hành. Đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Sơn Mỹ II đảm bảo tiến độ được phê duyệt; Phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm rõ việc đầu tư sân phân phối Trung tâm điện lực Sơn Mỹ trong giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án Sơn Mỹ II.
Lã Linh