Tập trung nguồn lực để đảm bảo mục tiêu dự án Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đi Phố Nối

Thứ sáu, 8/9/2023 | 08:22 GMT+7
Ngày 7/9/2023, tại Hà Nội, ông Nguyễn Tuấn Tùng - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng các dự án Đường dây 500kV cung đoạn từ Quảng Trạch đi Phố Nối của EVNNPT đã chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo về kiểm điểm tình hình thực hiện các dự án. 

Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có ông Phạm Lê Phú – Tổng giám đốc, các Thành viên HĐTV; các Phó Tổng Giám đốc EVNNPT; Giám đốc Ban QLDA các công trình điện miền Bắc (NPMB), Giám đốc Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB); Lãnh đạo các Ban chuyên môn của EVNNPT và các đơn vị tư vấn thiết kế.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Ban Quản lý đầu tư EVNNPT cho biết hiện nay hồ sơ của các dự án đã trình lên các cấp có thẩm quyền xem xét. EVNNPT sẵn sàng tiếp thu các ý kiến đóng góp và giải trình khi cần thiết.

Tại cuộc họp, Chủ tịch HĐTV EVNNPT ghi nhận và đánh giá cao các Ban chuyên môn của EVNNPT, các đơn vị liên quan trong thời gian qua đã rất nỗ lực để hoàn thành khối lượng công việc lớn liên quan đến đầu tư của dự án.

Để đảm bảo tiến độ dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch HĐTV EVNNPT giao Tổng Giám đốc EVNNPT định kỳ báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia về Phát triển điện lực và Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện các Dự án kèm tiến độ chi tiết đã được cập nhật.

Các Phó Tổng giám đốc phụ trách đầu tư xây dựng tập trung chỉ đạo các Ban, đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh các thủ tục đầu tư, thiết kế, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (BTGPMB), rà phá bom mìn, … để đảm bảo mục tiêu phấn đấu khởi công theo tiến độ được giao.

Toàn cảnh cuộc họp.

Chủ tịch HĐTV EVNNPT giao các Ban chuyên môn của EVNNPT tập trung hoàn thiện các nhiệm vụ được giao, đề xuất các giải pháp để hoàn thành mục tiêu đóng điện dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Giao NPMB, CPMB tập trung tối đa, huy động mọi nguồn lực, đẩy nhanh các thủ tục theo quy định để đảm bảo khởi công các Dự án, trong đó tập trung vào các công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đo vẽ giải thửa, rà phá bom mìn, … Chủ động làm việc với các đơn vị tư vấn để hoàn thiện các hồ sơ thiết kế, đảm bảo tiến độ các Dự án.

Đối với các đơn vị tư vấn thiết kế, Chủ tịch HĐTV EVNNPT đề nghị các đơn vị tư vấn thiết kế tập trung tối đa nguồn nhân lực, thời gian để hoàn thiện hồ sơ các Dự án; hỗ trợ tối đa EVNNPT trong quá trình thực hiện để đảm bảo mục tiêu phấn đấu khởi công và đóng điện dự án theo chỉ đạo.

Kim Thái