Kiểm tra đảm bảo an ninh, an toàn lưới điện truyền tải khu vực tỉnh Lâm Đồng trước Lễ Quốc khánh 2/9

Thứ sáu, 1/9/2023 | 09:35 GMT+7
Trong các ngày từ 28-30/8/2023, Truyền tải điện Lâm Đồng đã phối hợp Phòng An ninh Kinh tế (PA 04) Công an tỉnh Lâm Đồng, tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, an toàn lưới điện truyền tải 220kV, 500kV trên địa bàn tỉnh.

Đoàn kiểm tra đã cùng công an các huyện Lâm Hà, Đam Rông, Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai và thành phố Bảo Lộc, kiểm tra tình hình thực hiện công tác tuần tra của lực lượng bảo vệ tại hiện trường các đường dây 500kV Ea Nam – Di Linh – Tân Định theo quy định. 

Đồng thời, tiến hành đi kiểm tra thực tế hiện trường các vị trí hẻo lánh, hiểm trở, các điểm xung yếu và khu vực có tình hình an ninh phức tạp trên tuyến đường dây 500kV khu vực giáp ranh các tỉnh Đăk Lăk, Đồng Nai… các vị trí xung yếu của các đường dây 220kV, 500kV trong khu vực có nguy cơ sạt lở sau đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày trong tháng 8 vừa qua. 

Lãnh đạo Truyền tải điện Lâm Đồng cho biết, Đoàn công tác đã tập trung vào các nội dung, như: Kiểm tra hành lang an toàn hệ thống lưới điện, công tác thực hiện các quy định của pháp luật, Nghị định 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc bảo vệ an toàn lưới điện bảo đảm cung cấp điện liên tục, ổn định; Tình hình sinh sống của người dân trong và ngoài hành lang, canh tác, trồng trọt chăn nuôi, trồng cây vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện; Triển khai công tác bảo vệ trước Lễ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ, thường xuyên giữa các đội Truyền tải điện với Công an các huyện, các xã và nhân dân dọc tuyến; Tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn theo phương án phòng chống khủng bố đã phê duyệt, tại các Trạm biến áp 500kV Di Linh, Trạm biến áp 220kV Đức Trọng, Trạm biến áp 220kV Bảo Lộc.

Kiểm tra vị trí 368 ĐD 220kV Bảo Lộc - Sông Mây đang triển khai thi công dự án mạch 2.

Đồng thời, tiếp xúc với các hộ dân nhằm nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cũng như tuyên truyền toàn dân tham gia phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi phá hoại, trộm cắp tài sản, thiết bị; Tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức trong công tác bảo vệ an ninh an toàn hành lang lưới điện truyền tải; Củng cố xây dựng lực lượng làm công tác bảo vệ, nâng cao ý thức cảnh giác, chống các âm mưu phá hoại của các thế lực phản động; Làm việc với UBND các xã, phường, thị trấn trong công tác phối hợp kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện kịp thời các khu vực có nguy cơ sạt lở ảnh hưởng đến đường dây và phối hợp xử lý phòng ngừa hiệu quả; Triển khai các biện pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh, an toàn lưới điện truyền tải trên địa bàn.

Đi kiểm tra dọc tuyến 512-513 ĐZ 500kV EaNam - Di Linh.

Với vai trò chính trị quan trọng của hệ thống lưới điện truyền tải trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và khu vực, công tác bảo vệ đảm bảo an ninh, an toàn lưới điện truyền tải không chỉ riêng là nhiệm vụ của đơn vị quản lý vận hành mà là của toàn xã hội, và rất cần sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của người dân, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và lực lượng công an các cấp. 

Việc tổ chức thường xuyên công tác kiểm tra đảm bảo an ninh, an toàn lưới điện sẽ giúp Truyền tải điện Lâm Đồng làm tốt công tác quản lý vận hành, bảo đảm truyền tải điện an toàn, ổn định và liên tục. Đồng thời kịp thời giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, trấn áp các phần tử xấu lợi dụng phá hoại công trình lưới điện, tăng cường công tác tuyên truyền, quyết tâm bảo đảm lưới điện vận hành an toàn, liên tục. 
 

Lê Trung Thanh