Huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) sẽ đồng hành cùng NPMB để đảm bảo tiến độ Dự án đường dây 500kV mạch 3

Thứ sáu, 17/11/2023 | 14:41 GMT+7
Đó là khẳng định của lãnh đạo UBND huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) tại buổi làm việc với Ban QLDA các công trình điện miền Bắc (NPMB) về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định 1 – Thanh Hóa (đoạn qua địa bàn huyện Nga Sơn). Buổi làm việc diễn ra sáng ngày 17/11/2023, tại Thanh Hóa.

Dự kiến hướng tuyến đường dây 500kV NMNĐ Nam Định 1 – Thanh Hóa (đường màu hồng).

Tham dự buổi làm việc có ông Nghiêm Phú Lâm – Phó Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn, lãnh đạo các phòng chức năng, lãnh đạo UBND các xã, công chức địa chính xã có đường dây đi qua thuộc huyện Nga Sơn.

Về phía NPMB có ông Trần Kim Vũ – Phó Giám đốc, lãnh đạo các phòng chức năng của NPMB.

Dự án đường dây 500 kV NMNĐ Nam Định I – Thanh Hóa được triển khai thi công từ cuối tháng 10/2023. Dự án có chiều dài khoảng 74,4 km gồm 2 mạch từ sân phân phối 500kV NMNĐ Nam Định I đến Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa. 

Đây là một trong 4 dự án thành phần thuộc Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) với tổng chiều dài khoảng 515 km, đi qua địa bàn 9 tỉnh.

Dự án sau khi hoàn thành sẽ giúp giảm tải và tránh quá tải cho các đường dây 500kV hiện hữu đảm bảo tiêu chí N-1, đặc biệt khi công suất truyền tải cao theo giao diện Bắc - Trung ở thời điểm các nhà máy thủy điện miền Bắc phát thấp. Tuyến đường dây cũng giúp nâng cao độ dự trữ ổn định truyền tải trên giao diện Bắc - Trung, kết hợp với các cung đoạn Đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu - Thanh Hóa, và NMNĐ Nam Định I - Phố Nối, góp phần bổ sung công suất từ các nguồn điện khu vực Bắc Trung Bộ về trung tâm phụ tải khu vực miền Bắc.

Đoạn tuyến qua địa bàn huyện Nga Sơn, gồm 55 vị trí, chiều dài 22,251 km, đi qua địa bàn 09 xã: Nga Điền (5 VT) có 10 hộ dân, Nga Phú (7 VT) có 16 hộ dân, Nga An (14 VT) có 59 hộ dân, Nga Giáp (8 VT) có 35 hộ dân, Nga Thiện (9 VT) có 22 hộ dân, Nga Trường (4 VT) có 11 hộ dân, Nga Văn (1 VT) có 5 hộ dân canh tác trên đất uỷ ban quản lý, Ba Đình (2 VT) có 8 hộ dân, Nga Thắng (5 VT) có 7 hộ dân (có 2 hộ canh tác trên đất ủy ban quản lý). Có 03 trụ thu hồi vào đất ở, đất trồng cây lâu năm.

Trong công tác đo vẽ, ngày 15/11/2023 Sở TN&MT Thanh Hóa đã duyệt trích đo thửa đất của dự án. Hiện vướng mắc vị trí 61 thuộc xã Nga An đã đo vẽ, nhưng chưa, quy chủ được vì chân móng cột nằm vào khu vực đất phân lô đấu giá, không cắm mốc chia lô tại thực địa, bán qua tay nhiều chủ, đã rà soát cùng Văn phòng đăng ký đất đai huyện Nga Sơn nhưng không lưu trữ, đang phối hợp cùng UBND xã Nga An rà soát hồ sơ lưu sau đó cắm mốc thực địa, phân lô lại theo hồ sơ đấu giá);

Buổi làm việc giữa lãnh đạo huyện Nga Sơn với NPMB diễn ra sáng ngày 17/11/2023.

Tại buổi làm việc, NPMB đề nghị UBND huyện, Hội đồng bồi thường GPMB huyện, cho tiến hành bàn giao mốc, kiểm kê, xét nguồn gốc đất thời gian cụ thể như sau:

Các xã Nga Thắng, Nga Văn, Ba Đình bắt đầu từ thứ hai ngày 20/11/2023 từ VT89-VT95; Các xã Nga Trường, Nga Thiện, Nga Giáp Nga An, Nga Phú, Nga Điền bắt đầu từ thứ ba ngày 21/11/2023 gồm các VT48- VT88.

Phối hợp cùng đơn vị đo vẽ của địa phương hoàn thành công tác quy chủ, xác định nguồn gốc đất vị trí 61 hoàn thành trong tháng 11/2023.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND huyện Nga Sơn và các UBND các xã cùng thảo luận, thống nhất cách thức làm việc, phối hợp để đạt được hiệu quả cao trong công việc. Lãnh đạo UBND huyện Nga Sơn khẳng định đây là dự án trọng điểm, cấp bách, được Chính phủ, các bộ ngành và được lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thường xuyên liên tục. Chính vì vậy địa phương đều nhận thức rõ tầm quan trọng của dự án và khẳng định sẽ hỗ trợ tối đa EVNNPT/NPMB trong quá trình triển khai dự án.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn - Nghiêm Phú Lâm đề nghị chủ đầu tư chủ động triển khai sớm đối với các vị trí chân cột, hoàn thiện thủ tục thu hồi móng cột theo kế hoạch. Các xã phối hợp đơn vị tư vấn, chủ đầu tư rà soát lại kết quả đo đạc, rà soát nguồn gốc sử dụng đất, biến động sử dụng đất của các hộ dân liên quan trên địa bàn xã, để vận dụng đầy đủ các cơ chế, chính sách hộ trợ cho các hộ dân, tránh tình trạng thiếu sót, dẫn đến sự không đồng thuận của các hộ dân.

Yêu cầu các xã tích cực tuyên truyền để các hộ dân đồng thuận, đồng thời rà soát chính xác ảnh hưởng hành lang an toàn tuyến đường dây 500kV qua địa bàn các xã.  Bố trí triển khai song song, đồng thời các thủ tục liên quan và công tác GPMB, đảm bảo tiến độ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ đúng đủ quy định pháp luật.

Yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn 9 xã trong quá trình làm việc, phối hợp chủ đầu tư, tư vấn của chủ đầu tư, đảm bảo tiến độ, tuân thủ trong quá trình thực hiện. Các địa phương theo chức năng nhiệm vụ sắp xếp công việc của địa phương, bố trí các bộ phối hợp, triển khai đồng bộ từ huyện xuống xã, đáp ứng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Kim Thái