Triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh ngành Công Thương năm 2023

Thứ sáu, 21/7/2023 | 10:20 GMT+7
Theo Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Công Thương đặt mục tiêu đóng góp vào mục tiêu cam kết của Việt Nam tại COP26, đến năm 2030 giảm 30-40% phát thải khí nhà kính (KNK) so với kịch bản BAU của ngành năng lượng.

Đồng thời 100% các cơ sở phát thải khí nhà kính phải kiểm kê KNK theo Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ngành Công Thương tuân thủ quy định về kiểm kê KNK; Hoàn thiện các quy định, quy trình kiểm kê, kiểm soát phát thải KNK cho các ngành công nghiệp.

Tại hội nghị triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh ngành Công Thương năm 2023, ông Tăng Thế Hùng -  Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương cho biết, để đạt được mục tiêu này, Bộ Công Thương đã và đang triển khai các giải pháp về quản lý, giải pháp khoa học công nghệ, giải pháp về tăng cường hợp tác quốc về và triển khai các giải pháp về đào tạo, tăng cường nguồn nhân lực kết hợp các hoạt động về tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, nâng cao năng lực triển khai các nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.    

Hiện nay, Bộ Công Thương đang hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật về biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh ngành Công Thương, cũng như triển khai các hoạt động kiểm kê, xây dựng, quản lý vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu về khí nhà kính của ngành và Cơ sở, phối hợp với cơ quan đầu mối của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ ngành có liên quan triển khai các chương trình, nhiệm vụ về ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. 

Ông Tăng Thế Hùng -  Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương nhấn mạnh "Việt Nam đã cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, điều này sẽ tạo áp lực rất lớn cho các cơ quan quản lý nhà nước trước, và đặc biệt là các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp sẽ phải tuân thủ rất nhiều quy định mới để đảm bảo được giảm phát thải khí nhà kính. Sắp tới, cơ quan quản lý nhà nước sẽ thiết lập những hệ thống mới, ví dụ như thị trường carbon - giao dịch carbon để giúp cho các doanh nghiệp có công cụ đảm bảo được giảm phát thải khí nhà kính. Doanh nghiệp dệt may, may mặc… bị áp lực rất lớn về chứng chỉ xanh".

Theo Bộ Công Thương, để triển khai thưc hiện thành công mục tiêu của Kế hoạch hành động, cần sự tham gia tích cực và nỗ lực cao của mọi tổ chức, cá nhân thuộc ngành Công Thương từ Trung ương đến địa phương và các doanh nghiệp thực hiện các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính.

Nguyên Long