Tiến độ công trình

Triển khai thi công dự án lắp đặt MBA T3 TBA 110kV Yên Phong 2, tỉnh Bắc Ninh

Thứ bảy, 6/4/2024 | 10:14 GMT+7
Mới đây, tại thôn Trác Bút, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã phối hợp với các nhà thầu tham gia dự án tổ chức triển khai thi công dự án “Lắp đặt MBA T3 TBA 110kV Yên Phong 2”.

Triển khai thi công dự án lắp đặt MBA T3 TBA 110kV Yên Phong 2, tỉnh Bắc Ninh.

Cùng tham gia buổi triển khai dự án, ngoài lãnh đạo của Ban còn có sự có mặt của lãnh đạo Công ty Điện lực Bắc Ninh. Dự án đã được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt tại Quyết định số 2520/QĐ-EVNNPC ngày 27/10/2023 với tổng mức đầu tư trên 42,603 tỷ đồng thuộc nhóm C, công trình năng lượng cấp II và giao cho Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực trực tiếp quản lý. 

Việc tổ chức triển khai dự án nằm trong chuỗi các sự kiện hướng tới kỉ niệm 20 năm thành lập Ban QLDA Phát triển Điện lực (01/4/2004 – 01/4/2024). Dự án có quy mô đầu tư xây dựng gồm: Lắp đặt MBA (T3), công suất 63MVA -110/35/22kV, hoàn thiện sơ đồ, các ngăn tủ MBA, liên lạc, đo lường, bảo vệ,... Hoàn thiện hệ thống thu thập, giám sát và điều khiển xa,... cho phép kết nối với TTĐKX khu vực Bắc Ninh đảm bảo TBA đưa vào vận hành theo chế độ TBA không người trực.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Bắc Ninh cam kết tạo mọi điều kiện để đảm bảo đóng điện dự án vượt tiến độ trong tháng 6/2024. Sau khi hoàn thành, dự án góp phần Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải KCN khu vực huyện Yên Phong và trên địa bàn lân cận thuộc tỉnh Bắc Ninh. Phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV đã được Bộ Công Thương phê duyệt.

Theo: NPC