Ứng dụng công nghệ số trong quản lý vận hành truyền tải điện

Thứ bảy, 25/5/2024 | 08:00 GMT+7
Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) đang chú trọng vận dụng các thành tựu khoa học công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số vào công tác vận hành và quản lý lưới điện truyền tải. 

Trong công tác kiểm tra đường dây áp dụng thiết bị bay không người lái (UAV) gắn camera cảm biến nhiệt để nhanh chóng phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố phát nhiệt cao. 

Tại các trạm biến áp ứng dụng các phần mềm PMIS, Istation, máy soi phát nhiệt... để nâng cao chất lượng quản lý đánh giá, kiểm soát thiết bị, từ đó chủ động trong mọi phương thức vận hành hệ thống điện, theo dõi và xử lý nhanh mọi bất thường trong quá trình vận hành để giữ cho lưới truyền tải điện được vận hành an toàn, ổn định. 

Công nhân TTĐ Lâm Đồng dùng thiết bị thông minh để kiểm tra tại TBA 500kV Di Linh.  

Công nhân TTĐ Gia Lai trực vận hành tại TBA 500kV Pleiku 2. 

 Công nhân TTĐ Gia Lai soi phát nhiệt tại TBA 500kV Pleiku 2. 

 Công nhân TTĐ Gia Lai soi phát nhiệt tại TBA 500kV Pleiku 2. 
 
Công nhân đội TTĐ Biển Hồ (TTĐ Gia Lai) sử dụng UAV kiểm tra tuyến đường dây. 

 Công nhân TTĐ Lâm Đồng sử dụng thiết bị bay không người lái để kiểm tra đường dây. 
 

Áp dụng công nghệ tiên tiến góp phần đáp ứng quản lý khối lượng lưới điện truyền tải ngày càng tăng. 

 Công nhân đội TTĐ Biển Hồ (TTĐ Gia Lai) kiểm tra tuyến đường dây bằng thiết bị UAV. 

 Công nhân TTĐ Đắk Nông quét mã QR bằng thiết bị thông minh tại TBA 500kV Đắk Nông. 
 

Công nhân TTĐ Đắk Nông dùng máy soi phát nhiệt kiểm tra tại TBA 500kV Đắk Nông. 
 

Công nhân TTĐ Lâm Đồng sử dụng UAV gắn camera cảm biến nhiệt để kiểm tra tuyến đường dây. 

 Công nhân đội TTĐ Bảo Lộc (Lâm Đồng) sử dụng UAV gắn camera cảm biến nhiệt để kiểm tra tuyến đường dây. 

Huy Hùng