Tin trong nước

Vĩnh Phúc: Nâng cao năng lực các đơn vị bán lẻ điện nông thôn

Thứ năm, 25/1/2024 | 09:06 GMT+7
Cùng với chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, hạ tầng lưới điện nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được quan tâm đầu tư, phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH).

Vĩnh Phúc: Nâng cao năng lực các đơn vị bán lẻ điện nông thôn.

Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng sử dụng điện, bên cạnh việc duy trì và phát huy những thành quả đã đạt được về xây dựng hệ thống hạ tầng lưới điện thì việc việc củng cố, nâng cao năng lực của tổ chức kinh doanh bán lẻ điện nông thôn là một trong những nhiệm vụ cần được quan tâm.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 72 đơn vị hoạt động phân phối bán lẻ điện nông thôn. Trong đó có 64 đơn vị bán lẻ điện nông thôn ngoài ngành Điện. Cùng với việc chuyển đổi mô hình quản lý, công tác quản lý, vận hành lưới điện nông thôn trên địa bàn tỉnh những năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. 

Trước những yêu cầu về phát triển KT - XH cũng như nhu cầu ngày càng cao của khách hàng sử dụng điện ở khu vực nông thôn, việc khắc phục các hạn chế, nâng cao năng lực của các tổ chức hoạt động điện lực là nhiệm vụ quan trọng cần được quan tâm nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu; Làng văn hoá kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh trong thới gian tới.

Trong công tác quản lý, vận hành lưới điện nông thôn, Đề án nâng cao chất lượng hạ tầng lưới điện khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành cuối tháng 9/2023, UBND tỉnh chỉ rõ “Củng cố, nâng cao năng lực tổ chức kinh doanh bán lẻ điện nông thôn” là 1 trong 7 nhiệm vụ cần thực hiện của Đề án.

Theo đó, giai đoạn 2023 - 2025, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu 100% các tổ chức, đơn vị quản lý bán điện tại khu vực nông thôn hoạt động hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật; tối thiểu 40% doanh nghiệp (30 doanh nghiệp) hoạt động kinh doanh bán lẻ điện nông thôn áp dụng chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh bán điện.

Để hoàn thành mục tiêu này, trong kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng hạ tầng lưới điện khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, UBND tỉnh đã yêu cầu các đơn vị hoạt động kinh doanh bán lẻ điện khu vực nông thôn chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, các trường trung cấp, cao đẳng, đại học cử người đi đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ quản lý và đội ngũ kỹ thuật vận hành.

Đồng thời giao Sở Công thương hằng năm tổ chức tối thiểu 1 lớp tập huấn kiến thức an toàn điện cho các đơn vị quản lý bán điện ngoài ngành điện tại khu vực nông thôn; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các Hợp tác xã hoạt động kinh doanh bán điện có nhu cầu chuyển đổi thành công ty cổ phần, công ty TNHH theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, cần tăng cường công tác kiểm tra, củng cố, nâng cao năng lực của các tổ chức bán lẻ điện nông thôn, đặc biệt đối với các đơn vị bán lẻ điện ngoài ngành điện. 

Link gốc

Theo: Báo Vĩnh Phúc