Đấu thầu

Gói thầu số 1: Xây lắp hạng mục Đường dây 0,4 thuộc TBA Minh Tiến 4, Minh Tiến 3, Ao Sen, Làng Ven, Khu Bệnh Viện Huyện Lục Yên

Thứ ba, 3/10/2023 | 11:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Đường dây 0,4 thuộc TBA Minh Tiến 4, Minh Tiến 3, Ao Sen, Làng Ven, Khu Bệnh Viện Huyện Lục Yên

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC YÊN BÁI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2300250422

Nguồn vốn: SCL

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 03/10/2023 08:00

Thời điểm đóng/mở thầu: 13/10/2023 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 40.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong