10 tháng năm 2023, sản lượng điện thương phẩm của EVNNPC tăng 2,89% so với cùng kỳ

Thứ hai, 13/11/2023 | 15:15 GMT+7
10 tháng năm 2023, điện thương phẩm Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đạt 74,91 tỉ kWh, tăng 2,89% so với cùng kỳ và đạt 83,79% kế hoạch cả năm EVN giao.

PC Thanh Hóa đưa ra nhiều giải pháp kỹ thuật để đảm bảo cấp điện ổn định cho khách hàng.

Theo đó, 10 tháng năm 2023, EVNNPC tiếp tục đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân 27 tỉnh phía Bắc.

Điện thương phẩm của EVNNPC tháng 10 đạt 8,158 tỉ kWh, tăng 1,31% so với cùng kỳ, trong đó thành phần công nghiệp xây dựng chiếm 62,82% và tăng 8,61%; thành phần quản lý tiêu dùng chiếm 29,68% và tăng 12,31%; thành phần thương nghiệp dịch vụ chiếm 3,07% và tăng 16,42%; các thành phần khác chiếm tỷ trọng nhỏ.

Sản lượng điện thương phẩm lũy kế 10 tháng 2023 của EVNNPC đạt 74,91 tỉ kWh, tăng 2,89% so với cùng kỳ và đạt 83,79% kế hoạch cả năm EVN giao.

Tháng 10, tỉ lệ tổn thất điện năng theo cấp điện áp của Tổng công ty đạt 3,61%, lũy kế 10 tháng thực hiện đạt 3,94%, giảm 0,14% so với cùng kỳ 2022.

Trong tháng 10, EVNNPC đã thực hiện 2.096 phiên vệ sinh cách điện đang mang điện, tăng 28,51% so với cùng kỳ năm 2022, lũy kế 10 tháng thực hiện 17.659 phiên, đạt 100,79% so với kế hoạch, tăng 31,51% so với cùng kỳ năm 2022; thực hiện 1.143 phiên thi công hotline, tăng 18,94% so với cùng kỳ năm 2022, lũy kế 10 tháng thực hiện 10.566 phiên, đạt 100,4% so với kế hoạch, tăng 19,05% so với cùng kỳ năm 2022.

Về chỉ số tiếp cận điện năng, toàn Tổng công ty tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 201 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành Điện là 3,42 ngày, giảm 0,3 ngày so với cùng kỳ 2022; Lũy kế 10 tháng, toàn EVNNPC tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 1.890 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 3,53 ngày, giảm 0,24 ngày so với cùng kỳ 2022, giảm 3,47 ngày so với quy định của EVN. Các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng khác đều đạt yêu cầu EVN giao.

Về công tác đầu tư xây dựng lưới điện 110kV, trong tháng 10, EVNNPC đã khởi công 4 dự án, lũy kế từ đầu năm đến nay khởi công 36 dự án. Tổng công ty cũng cơ bản hoàn thành 20/22 nhiệm vụ chuyển đổi số được giao, còn 02 nhiệm vụ đang tiếp tục thực hiện là: Nhiệm vụ sử dụng ứng dụng SmartEVN (lĩnh vực quản trị nội bộ) và nhiệm vụ ứng dụng AI trong công nghệ xử lý và nhận diện hình ảnh (lĩnh vực sản xuất).

Đặc biệt, trong tháng 10, EVNNPC bắt đầu thực hiện lộ trình thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ điện (GCS) về những ngày cuối tháng nhằm hỗ trợ khách hàng thuận tiện kiểm soát, giám sát điện năng tiêu thụ hàng tháng, chủ động trong việc thanh toán tiền điện, đảm bảo việc hạch toán doanh thu phù hợp với chi phí theo đúng quy định về tài chính kế toán.

Các tháng cuối năm, Tổng công ty sẽ thực hiện nhiều giải pháp phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được giao, đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và dân sinh trên địa bàn quản lý.

EVNNPC yêu cầu các công ty điện lực đẩy nhanh các dự án đầu tư trung thế để san tải cho các MBA đang mang tải cao; các Ban Quản lý dự án tập trung đẩy nhanh đóng điện các dự án 110kV trọng điểm. Các đơn vị tiếp tục giảm tổn thất điện năng bằng cách tăng cường kiểm soát các công tác trên lưới đảm bảo thực hiện đúng theo đúng kế hoạch, tiến độ và chất lượng giảm tổn thất điện năng; tăng cường công tác quản lý vận hành giảm sự cố lưới điện; đẩy mạnh công tác vệ sinh cách điện hotline trên lưới điện từ 110kV đến trung áp; sửa chữa hotline trên lưới điện trung hạ áp, đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả trong dân…

Bùi Hải