PC Bình Phước: Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật 2023

Thứ hai, 13/11/2023 | 09:58 GMT+7
Để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, Công ty Điện lực Bình Phước (PC Bình Phước) đã tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm cao độ trong mọi lĩnh vực công tác. 

Ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý vận hành.

Hiện nay, việc cung cấp điện ổn định cho các doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân được xem là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của PC Bình Phước. Qua 10 tháng đầu năm, sản lượng điện thương phẩm đạt 2.641,15 triệu kWh, tăng 7,29% so với cùng kỳ, tổn thất điện năng thực hiện 5,03%, giảm 2,97% so với cùng kỳ; độ tin cậy cấp điện SAIDI thực hiện đạt 189,72 phút/ khách hàng. 

Để đạt được những kết quả trên, PC Bình Phước đã tăng cường cải thiện công tác quản lý kỹ thuật, vận hành đường dây và trạm biến áp bằng phần mềm PMIS; xây dựng kế hoạch, phương án kiểm tra toàn bộ đường dây, trạm biến áp và tăng cường nhân lực ứng trực. Tổ chức trực lãnh đạo, trực xử lý sự cố, sửa chữa điện 24/24 giờ trong suốt các kỳ nghỉ lễ trọng đại của đất nước, sự kiện văn hóa chính trị của địa phương; theo dõi sát nguồn gốc xuất xứ, lịch sử vận hành, thời gian kiểm tra định kỳ thiết bị, qua đó lên phương án bảo trì, bảo dưỡng hợp lý, đảm bảo vận hành an toàn lưới điện. Trong công tác cắt điện có kế hoạch PC Bình Phước luôn phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa bảo dưỡng máy móc với sửa chữa đường dây, tránh trường hợp cắt điện nhiều lần làm ảnh hưởng đến khách hàng cũng như độ tin cậy cung cấp điện, tăng cường công tác sửa chữa điện nóng hotline.

Công ty Điện lực Bình Phước tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý vận hành đường dây và TBA.

Bên cạnh đó, PC Bình Phước thường xuyên kiểm tra các Điện lực, giao các Điện lực đôn đốc các đội Quản lý vận hành đường dây & Trạm biến áp tăng cường công tác kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp; kết hợp phương thức kiểm tra truyền thống với ứng dụng các thiết bị điện tử thông minh như flycam, camera… kịp thời phát hiện hiện tượng phóng điện vầng quang, thực hiện kiểm tra đo nhiệt độ từ xa, kiểm tra điện ngày, đêm…. nhằm kịp thời phát hiện các nguy cơ gây sự cố, vi phạm khoảng cách an toàn điện, các vật thể bay có khả năng vướng vào đường dây khi có giông lốc xảy ra, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý vận hành.

Năm 2023, Tổng công ty Điện lực miền Nam giao cho PC Bình Phước: Điện năng thương phẩm 3.110 triệu kWh; Tổn thất điện năng 5,13%; Chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện: Maifi 2,08 lần/KH, Saidi 236 phút/KH, Saifi 2,22 lần/KH. Để đạt được những chỉ tiêu này, từng cá nhân đều có trách nhiệm quan trọng như nhau trong việc đảm bảo cho lưới điện được vận hành thông suốt. Tiếp tục đầu tư các dự án đa chia đa nối, tự động hóa mạch vòng để nâng cao khả năng cấp điện hỗ trợ giữa các trạm biến áp (TBA) 110kV, các đường dây trung áp và tự động đóng nguồn dự phòng khi trên lưới xảy ra sự cố. Xây dựng, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phương án giảm thiểu sự cố trên lưới điện, từ đó đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật mà kế hoạch sản xuất năm 2023 đã đề ra.

PC Bình Phước còn tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền Luật Điện lực; ngăn chặn các hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện bằng nhiều hình thức như đối thoại trực tiếp, treo băng rôn, áp phích, biển báo, tờ rơi; gửi công văn tuyên truyền trên Đài Truyền thanh - Truyền hình của tỉnh và các huyện trực thuộc.

Với những giải pháp kỹ thuật và nỗ lực vượt qua khó khăn trở ngại của tập thể CNV-NLĐ trong năm 2023, PC Bình Phước quyết tâm phấn đấu hạn chế tối đa sự cố lưới điện, nâng cao chất lượng cung cấp điện để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao.

Nguyễn Ngọc Thắng