PC Quảng Bình: Nỗ lực về đích cuối năm

Thứ hai, 13/11/2023 | 14:58 GMT+7
Chỉ còn một tháng, năm 2023 sẽ kết thúc. Mặc dù thời gian còn lại rất ngắn, nhưng đây là giai đoạn quan trọng và cấp bách để PC Quảng Bình phấn đấu hoàn thành toàn bộ kế hoạch đã được giao.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư xây dựng.

Ngay từ đầu năm, PC Quảng Bình đã đưa ra định hướng để triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hệ thống lưới điện, đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục và ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, an sinh xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn toàn tỉnh cho năm 2023 và những năm tiếp theo. Do đó đến nay, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng của Công ty đều cơ bản hoàn thành so với kế hoạch EVNCPC gia và bám sát chủ đề năm “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Sản lượng điện thương phẩm của toàn Công ty đạt 931.73 triệu kWh, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2022. Chỉ số mất điện kéo dài thực hiện lũy kế là 111,839 phút/khách hàng, giảm 1,64 lần so với cùng kỳ. Cùng với đó, công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng đã đạt được kết quả tốt. Đến hết quý 3, Công ty đã thực hiện ký chuyển đổi hợp đồng sinh hoạt sang phương thức điện tử với 175.011 khách hàng. Tổng số lượng hợp đồng sinh hoạt đã chuyển đổi điện tử là 201.917 hợp đồng, đạt 80,17% trên tổng số hợp đồng sinh hoạt và dự kiến sẽ hoàn thành công tác chuyển đổi trong năm 2023. 

Tiếp tục thực hiện chủ trương về đẩy mạnh chuyển đổi số, PC Quảng Bình đã chủ động tuyên truyền việc cung cấp dịch vụ điện qua phương thức trực tuyến, dịch vụ điện theo phương thức điện tử cũng như Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG), tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho khách hàng trong sử dụng dịch vụ, dễ theo dõi giám sát kết quả thực hiện. Công ty tiếp nhận và xử lý 10.253 yêu cầu dịch vụ điện với 100% qua các kênh trực tuyến (bao gồm điện thoại, Website CSKH, App CSKH, Email, Cổng DVCQG), tỷ lệ yêu cầu dịch vụ điện được thực hiện qua phương thức điện tử đạt chiếm tỷ lệ 100%. Đặc biệt, công tác tuyên truyền tiết kiệm điện của Công ty được triển khai hết sức mạnh mẽ, tạo sự lan toả trong các tổ chức, gia đình và người dân. Kết quả lũy kế 9 tháng năm 2023 toàn Công ty đã tiết kiệm được 18,94 tr.kWh tương đương 2,24 % so với điện thương phẩm.

PC Quảng Bình đẩy nhanh việc ký thoả thuận đổi ngày ghi chỉ số công tơ về ngày cuối tháng cho các khách hàng sử dụng điện.

Trong thời gian còn lại của năm 2023, PC Quảng Bình cam kết sẽ tiếp tục cung ứng điện đầy đủ, tin cậy cho các phụ tải, sự kiện chính trị văn hóa lớn trong dịp lễ tết cuối năm của địa phương; tăng cường giải pháp giảm thiểu sự cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất lưới điện; hoàn thành tốt lộ trình thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ về ngày cuối tháng cho các khách hàng sử dụng điện và đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng.

Để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đó, ông Hoàng Hiếu Trung - Giám đốc PC Quảng Bình yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, vận hành hệ thống điện; nâng cao chất lượng các dịch vụ khách hàng đồng thời tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được giao đồng thời quán triệt công tác đảm bảo an toàn khi thực hiện nhiệm vụ đến từng CBCNV.

Hương Nguyên