11 tháng năm 2022, EVNGENCO1 đã sản xuất 28,098 tỷ kWh

Thứ ba, 13/12/2022 | 10:54 GMT+7
Trong tháng 11/2022, các đơn vị của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) thực hiện tốt kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa, đảm bảo tiến độ và chất lượng.
 

Sửa chữa lớn tại Công ty Thủy điện Đồng Nai.
 
Tuy nhiên, tần suất nước về phần lớn các hồ thủy điện của Tổng công ty nhìn chung kém, đồng thời phụ tải trung bình ngày của hệ thống tăng so với cùng kỳ năm 2021 nhưng vẫn thấp hơn so với kế hoạch năm 2022 của Bộ Công Thương đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất của Tổng công ty.
 
Tổng sản lượng điện EVNGENCO1 sản xuất được trong tháng 11/2022 là 2,362 tỷ kWh; lũy kế 11 tháng đầu năm, EVNGENCO1 sản xuất 28,098 tỷ kWh, đạt 93,4% kế hoạch năm 2022.
 
Tính đến hết tháng 11, khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản của EVNGENCO1 đạt 88,7% và giá trị giải ngân đạt 89,4% kế hoạch năm 2022 (bao gồm giải ngân cho khối lượng thực hiện của năm trước).
 


 
Công tác chuyển đổi số được EVNGENCO1 tiếp tục triển khai thực hiện, tập trung trong các lĩnh vực tạo nền tảng số, quản trị, sản xuất, ĐTXD, tài chính kế toán…
 
Trong tháng 11/2022, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã đại diện EVNGENCO1 tham gia Hội nghị Khoa học và Công nghệ Điện lực toàn quốc năm 2022 với sản phẩm “Xây dựng Big Data tại Công Ty thủy điện Đồng Nai và Giải pháp Cách ly quang nhằm đảm bảo an toàn thông tin”.
 
Tổng công ty đã tổ chức thành công diễn tập phòng, chống sự cố mất an toàn thông tin năm 2022.
 
Đối với công tác cổ phần hóa, sau khi hoàn thành quyết toán dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng và hoàn thành việc chuyển giao chủ đầu tư từ EVN sang EVNGENCO1, EVN sẽ báo cáo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp xem xét, ban hành quyết định cổ phần hóa EVNGENCO1.
 
Trong tháng 11/2022, EVNGENCO1 cùng các đơn vị tập trung triển khai các hoạt động an sinh xã hội trong khuôn khổ Tháng tri ân khách hàng hướng tới tất cả khách hàng sử dụng điện với trọng tâm là hỗ trợ nhân dân và doanh nghiệp, thực hiện tốt trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội.
 
Nhiệm vụ được EVNGENCO1 đặt lên hàng đầu trong tháng 12 là sản xuất 2,433 tỷ kWh, trên cơ sở đó hoàn thành kế hoạch được giao năm 2022.
 
Để đạt được mục tiêu trên, Tổng công ty tăng cường công tác sửa chữa bảo dưỡng định kỳ, các nhà máy nhiệt điện đảm bảo đủ than cho sản xuất điện và vận hành ổn định, các nhà máy thủy điện tuân thủ các quy định về quy trình vận hành liên hồ chứa với các nhà máy thuỷ điện và đảm bảo tích nước đạt mực nước dâng bình thường vào ngày 31/12/2022.
 
Công tác đầu tư xây dựng, chuyển đổi số và các công tác khác vẫn sẽ được EVNGENCO1 triển khai theo kế hoạch. Hoạt động sản xuất kinh doanh cũng thực hiện phù hợp với chủ đề năm của Tập đoàn “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” để duy trì bền vững và ổn định hoạt động sản xuất trong toàn Tổng công ty.
 
Theo: Báo Đầu tư