Ban Quản lý dự án điện 2 thông báo tuyển dụng lao động chuẩn bị sản xuất cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 năm 2022

Thứ sáu, 2/9/2022 | 18:32 GMT+7
 
Số lượng cần tuyển: 12 lao động
 
Các vị trí chức danh cần tuyển dụng
 
Trưởng ca vận hành
 
Trưởng kíp lò- máy
 
Lò trưởng
 
Máy trưởng
 
Trưởng kíp nhiên liệu
 
Trưởng kíp hóa
 
Kỹ thuật viên hiệu chỉnh lò hơi, tua bin
 
Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: từ ngày 05/9/2022 đến 15/9/2022.

Xem chi tiết tại file đính kèm.