Bảo vệ thi công Đường dây 220kV đấu nối TBA 220kV Bắc Quang thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật

Thứ năm, 20/7/2023 | 08:05 GMT+7
Từ ngày 19/7/2023, tại xã Yên Thắng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, các lực lượng chức năng của huyện Lục Yên và xã Yên Thắng đã tổ chức thực hiện đảm bảo an toàn, anh ninh trật tự để đơn vị thi công kéo dây khoảng cột 26-27 thuộc dự án Đường dây 220kV mạch kép đấu nối Trạm biến áp 220kV Bắc Quang.

Các lực lượng chức năng huyện Lục Yên và xã Yên Thắng tuyên truyền vận động và bảo vệ thi công đường dây.

Dự án đường dây 220kV mạch kép đấu nối TBA 220kV Bắc Quang có vai trò quan trọng, giúp giải tỏa công suất các nguồn thủy điện nhỏ khu vực và hỗ trợ mua thêm điện từ nước ngoài về Việt Nam nhằm đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế xã hội các tỉnh miền Bắc. Dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tình trạng hiện nay miền Bắc đang gặp nhiều áp lực về điện.

Dự án được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) giao đơn vị trực thuộc là Ban QLDA các công trình điện miền Bắc (NPMB) thực hiện quản lý điều hành. Dự án đường dây 220kV mạch kép đấu nối TBA 220kV Bắc Quang có tổng chiều dài 43,3km, gồm 117 vị trí (VT) móng cột và 46 khoảng néo (KN). Hiện dự án còn một số vướng mắc 2 khoảng néo hành lang tuyến thuộc địa bàn huyện Lục Yên (Yên Bái).

Các đơn vị thi công tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công.

Trong thời gian qua, mặc dù chính quyền địa phương tỉnh Yên Bái cùng với chủ đầu tư là EVNNPT và NPMB đã thực đầy đủ các quy định của pháp luật về bồi thường giải phóng mặt bằng cho dự án đối với các hộ dân, trong đó hầu hết các hộ dân đều đồng tình, ủng hộ và phối hợp để đơn vị thi công triển khai dự án. Tuy nhiên vẫn còn 02 hộ dân cố tình chống đối, không bàn giao mặt bằng để thi công dự án, mặc dù tỉnh Yên Bái, huyện Lục Yên đã thực hiện đầy đủ các chính sách của pháp luật và nhiều lần tuyên truyền vận động.

Sau 1 ngày bảo vệ thi công, các đơn vị đã hoàn thành khối lượng thi công lớn.

Chính vì vậy, để đảm bảo tiến độ dự án, chính quyền huyện Lục Yên, xã Yên Thắng đã tổ chức đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho công tác thi công kéo dây khoảng cột từ vị trí 26 đến vị trí 27. Đồng thời thể thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thực hiện dự án. Đảm bảo có mặt bằng để chủ đầu tư thi công dự án; không làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư trên địa bàn huyện Lục Yên.

Dự kiến việc bảo vệ thi công sẽ hoàn thành ngày 22/7/2023, sau đó chủ đầu tư sẽ hoàn thiện các thủ tục, phấn đấu hoàn thành đóng điện công trình trong tháng 7/2023. 

Công tác bảo vệ thi công thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật. Qua đó, cũng nhằm tuyên truyền cho các hộ gia đình trên địa bàn huyện Lục Yên nói riêng về việc nâng cao ý thức, chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
 

Kim Thái