Chưa chính thức phát điện cạnh tranh vào 1/1/2012

Thứ tư, 14/12/2011 | 08:39 GMT+7
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về phát triển Thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam.
Văn bản này nêu rõ, đến nay vẫn còn một số đơn vị phát điện chưa hoàn thành cài đặt và tích hợp hệ thống thông tin, một số nội dung sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành chưa được kiểm chứng, việc chuyển đổi hợp đồng mua bán điện còn nhiều vướng mắc.

"Như vậy, chưa đảm bảo vận hành Thị trường phát điện cạnh tranh chính thức vào ngày 1/1/2012", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ để đến cuối tháng 2/2012 sẽ kiểm điểm lại, nếu đáp ứng đủ điều kiện sẽ quyết định thời điểm đưa vào vận hành Thị trường phát điện cạnh tranh chính thức.

Cụ thể, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng cơ chế điều hành Quỹ bình ổn giá điện, rút kinh nghiệm trong việc xây dựng, điều hành Quỹ bình ổn xăng dầu..., có báo cáo đánh giá toàn diện về hoạt động của Thị trường phát điện thí điểm trước ngày 31/1/2012.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Công thương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tách và chuyển nhiệm vụ xây dựng và quản lý các phần mềm phục vụ thị trường điện về Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia quản lý trong quá trình chuyển EVN Telecom sang Viettel.

Hoàn thành việc xây dựng và phê duyệt phương án điều tiết khí năm 2012, bảo đảm sử dụng có hiệu quả nguồn khí. Trường hợp không đủ khí, ưu tiên sử dụng khí cho sản xuất điện.
 
Ưu tiên huy động nhà máy điện Cà Mau, khai thác triệt để nguồn khí PM3, trong đó các chi phí tăng thêm do huy động nhà máy điện Cà Mau được xem là các chi phí hợp lý nhằm sử dụng tối ưu nguồn tài nguyên khí quốc gia.

Bộ Công thương cũng cần phê duyệt phương thức vận hành của hệ thống điện năm 2012 trước 15/12/2011, trong đó chú ý điều hành các nhà máy thủy điện để khai thác có hiệu quả nguồn nước, bảo đảm cung cấp điện trong các tháng mùa khô năm 2012./.
VietnamPlus - TTXVN