Gấp rút hoàn thành hệ thống công nghệ thông tin cho thị trường điện cạnh tranh

Thứ hai, 12/12/2011 | 09:51 GMT+7
Để làm tốt công tác này, vai trò của EVN là rất lớn, quyết  định sự  thành công trong việc đưa thị trường điện vào vận hành chính  thức. Trong đó mấu chốt là việc hoàn thành cơ sở hạ tầng thông tin cho thị trường điện.

Vận hành thị trường phát điện cạnh tranh thí điểm
Ông Trần Đăng Khoa, Trưởng ban Thị trường điện EVN cho biết, việc đầu tư hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ thị trường điện đang được gấp rút triển khai với kế hoạch hoàn thành trước ngày 15/12/2011.

Đến cuối tháng 11/2011, EVN Telecom hoàn thiện hệ thống kết nối trung tâm WAN, đảm bảo kết nối tới tất cả các đơn vị tham gia thị trường. Các đơn vị tham gia thị trường hoàn thiện hệ thống quản lý điều độ DIM và hệ thống thanh toán thị trường và hệ thống giám sát thị trường. Việc thiết lập hệ thống đọc công tơ điện tử được thực hiện trong tháng 12. EVN phối hợp với Cục Điều tiết Điện lực và các đơn vị hoàn thiện công tác chuyển đổi hợp đồng mua bán điện; tập huấn sử dụng phần mềm cho các đơn vị phục vụ vận hành thị trường chính thức kịp thời để các nhà máy có thể thử nghiệm hệ thống vào cuối tháng 12.

Trong thời gian vận hành thị trường VCGM thí điểm: Có 45/69 nhà máy điện tham gia trực tiếp trên thị trường.

Hiện có tổng số 71 nhà máy điện có công suất đặt lớn hơn 30 MW đang vận hành, trong đó:

· 55 nhà máy đủ điều kiện để tham gia trực tiếp thị trường

· 16 nhà máy tham gia gián tiếp.
Ông Đặng Huy Cường - Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực đã lưu ý các đơn vị, yếu tố quyết định vận hành thị trường điện chính thức thành công đó là phương thức thanh toán. Cục yêu cầu các đơn vị phải nghiên cứu kỹ các văn bản quy phạm như quy trình, quy định về việc kê khai thanh toán để không ảnh hưởng trực tiếp tới doanh thu trong khi vận hành chính thức thị trường điện. Thời điểm vận hành đã đến, các đơn vị phát điện cần phối hợp tốt với EVNTelecom hoàn thiện việc ghép nối hệ thống thông tin, cơ sở hạ tầng viễn thông với chất lượng cao để sớm vận hành thị trường ổn định từ ngày 01/01/2012.  

Hạ tầng công nghệ thông tin gồm các hạng mục đường truyền thông tin, hệ thống thu thập và xử lý số liệu đo đếm, hệ thống giám sát thanh toán thị trường điện, hệ thống thiết bị và dịch vụ lắp đặt tại 28 nhà máy của EVN. Ngoài ra, EVN sẽ cung cấp thông số kỹ thuật thiết bị, các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu phục vụ thị trường điện thuộc phạm vi đầu tư của các nhà máy điện ngoài EVN để sớm hoàn thành; chỉ đạo EVNTelecom phối hợp với các đơn vị hoàn thiện và lắp đặt thiết bị phục vụ thu thập số liệu đo đếm để đưa thị trường điện vào vận hành chính thức.

Dự án cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho vận hành và giám sát thị trường phát điện cạnh tranh chính thức, gồm 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Đã hoàn thành

· Tư vấn lập dự án;

· Nâng cấp hệ thống phần mềm phục vụ vận hành thị trường điện;

· Trang bị máy tính và thiết bị liên quan để phục vụ công tác tính toán vận hành thử thị trường điện;

· Cung cấp lắp đặt các thiết bị màn chiếu phục vụ công bố sự kiện bắt đầu vận hành thị trường điện.

- Giai đoạn 2: Đang và sẽ hoàn thành

· Xây dựng hệ thống đường truyền thông tin;

· Nâng cấp mạng WAN của EVN hiện hữu và xây dựng một phần mạng Wan thị trường điện mới;

· Hệ thống quản lý lệnh điều độ DIM;

· Hệ thống thu thập xà xử lý số liệu đo đếm;

· Nâng cấp mạng LAN và WAN tại Ao;

· Hệ thống giám sát thị trường điện tại ERAV;

· Hệ thống thiết bị và dịch vụ lắp đặt tại 28 nhà máy điện của EVN.
Tạp chí Điện Lực chuyên đề Thế giới điện