Chuẩn bị thành lập 3 Tổng công ty phát điện

Thứ ba, 8/11/2011 | 08:25 GMT+7
<p style="text-align: justify;">Để đưa Thị trường phát điện cạnh tranh vào vận hành chính thức từ 1/1/2012, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các Bộ, ngành cần chuẩn bị kỹ về mặt kỹ thuật, pháp lý... Đặc biệt, Bộ Công Thương cần thực hiện thẩm tra, trình Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập 3 Tổng công ty phát điện trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam trước ngày 15/11/2011.</p>
<p>&#160;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Đồng thời, trong tháng 11/2011, Bộ Công Thương phải hoàn thành Đề án thành lập Hội đồng điều tiết điện lực quốc gia; hoàn thành việc xây dựng và phê duyệt phương án điều tiết khí năm 2012, bảo đảm sử dụng có hiệu quả nguồn khí, công bằng, minh bạch giữa các khách hàng sử dụng khí; tổ chức kiểm tra, giám sát việc cung cấp khí cho sản xuất điện, có biện pháp chế tài cần thiết đối với các trường hợp không tuân theo sự điều hành của tổ chức có thẩm quyền.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> Bộ Công Thương nghiên cứu, điều chỉnh trong các văn bản quy phạm pháp luật về thị trường điện một số nội dung như: Giá trần bản chào hàng của các nhà máy nhiệt điện được điều chỉnh hàng tháng theo giá nhiên liệu; đưa vào các điều kiện ràng buộc: bao tiêu khí trong các hợp đồng mua bán khí, bao tiêu điện năng trong các hợp đồng mua bán điện của các dự án điện BOT, ràng buộc khả năng tải của lưới điện truyền tải,...</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> Cùng với đó, Bộ chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam chuyển đổi hợp đồng mua bán điện và từng bước điều chỉnh giá mua điện từ các nhà máy điện phù hợp với quá trình điều chỉnh giá bán điện để giúp các chủ đầu tư bù đắp được các chi phí tăng thêm do tỷ giá, lãi suất ngân hàng và giá nhiên liệu...</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> <strong>Trước 15/11 hoàn thành kế hoạch vận hành thị trường phát điện cạnh tranh 2012</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> Phó Thủ tướng cũng lưu ý Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải hoàn thành việc lập kế hoạch vận hành thị trường phát điện cạnh tranh 2012, trình Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt trước ngày 15/11/2011; đồng thời, thực hiện các giải pháp cần thiết để hoàn thành xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin theo sơ đồ tối thiểu, kết nối với các nhà máy điện ngoài Tập đoàn. Công việc này phải hoàn thành trước ngày 15/12/2011...</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> Bên cạnh đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng phải chỉ đạo các đơn vị thuộc Tập đoàn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cung cấp đủ khí đốt cho cụm nhà máy nhiệt điện chạy khí khu vực miền Đông Nam Bộ. Lưu ý, trường hợp không có khả năng cung cấp đủ, phải thông báo khả năng cung cấp khí trong thời gian sớm nhất có thể cho đơn vị vận hành thị trường điện...</span></p> <p style="text-align: justify;">&#160;</p> <table width="500" cellpadding="3" border="0" background-color:="" style="background-color: rgb(255, 255, 153);"> <tbody> <tr> <td>&#160;<span style="font-size: small;">Được biết, qua 4 tháng vận hành (từ 1/7/2011), các hoạt động của thị trường phát điện cạnh tranh thí điểm đang dần đi vào nề nếp. Hầu hết các nhà máy điện đã tham gia chào giá trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua đơn vị đại diện trên thị trường điện. Các đơn vị phát điện đã bước đầu làm quen, sử dụng thành thạo hệ thống công nghệ thông tin được trang bị để lập, xử lý và gửi bản chào giá đầy đủ trên thị trường điện... </span></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">&#160;</p> Theo: Báo Điện tử Chính phủ