Chuẩn bị cho vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

Thứ năm, 13/10/2011 | 14:07 GMT+7
<p style="text-align: justify;">Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị kỹ về mặt kỹ thuật, pháp lý để vận hành chính thức thị trường phát điện cạnh tranh, bắt đầu từ ngày 1/1/2012.&#160;</p>
<br /> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Trong đó, Bộ Công Thương chủ trì và phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng phương án đầu tư tối thiểu cho xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin. Hoàn thiện các quy định về vận hành, thanh toán trong thị trường điện. Đồng thời, công tác đào tạo nguồn nhân lực cũng được đầu tư.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> Thị trường phát điện cạnh tranh, bắt đầu từ ngày 1/1/2012.&#160; </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhanh chóng hoàn thiện đề án trình Bộ Công Thương xét duyệt để Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập các tổng công ty phát điện; Đầu tư xây dựng, lắp đặt các thiết bị đầu cuối và vận hành thử nghiệm hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu vận hành thị trường phát điện cạnh tranh chính thức theo sơ đồ tối thiểu trước tháng 11 tới.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng chỉ đạo Bộ Công Thương tiếp tục làm việc với Ngân hàng Thế giới về cơ chế bảo lãnh một phần cho thanh toán trong thị trường phát điện cạnh tranh. Trường hợp cần thiết, xây dựng cơ chế sử dụng quỹ bình ổn giá điện để thực hiện./.<br /> </span></p> Theo: (VOV)