Tin trong nước

Công đoàn Điện lực Việt Nam: 5 kết quả tiêu biểu, nổi bật trong hoạt động năm 2023

Thứ ba, 2/1/2024 | 16:15 GMT+7
Vượt qua những khó khăn của năm 2023, các hoạt động của Công đoàn Điện lực Việt Nam bám sát chủ đề của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở” và chủ đề năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” với 5 kết quả tiêu biểu và nổi bật.

1. Tổ chức thành công Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội VI Công đoàn ĐLVN nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 được tổ chức thành công ngày 02 và 03/10/2023 tại Thành phố Hà Nội. Tham dự Đại hội có 242/247 đại biểu được bầu từ 9 công đoàn cấp trên cơ sở và 242 Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 được tổ chức thành công tại TP Hà Nội và bầu ra BCH nhiệm kỳ mới để tổ chức phong trào thi đua, hoạt động công đoàn trong giai đoạn mới.

Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với toàn thể đoàn viên, người lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đại hội với phương châm: “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển” khẳng định với truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp công nhân ngành Điện, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo và những bài học kinh nghiệm quý báu của thế hệ các nhiệm kỳ trước; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sự nỗ lực, đoàn kết của Ban chấp hành các Công đoàn trực thuộc, cán bộ, đoàn viên và CNVC-LĐ trong Tập đoàn sẽ vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đề ra.

Đoàn đại biểu Công đoàn ĐLVN tham dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

2. Tổ chức các phong trào thi đua cùng với Tập đoàn hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra. 

Nhiều công trình thi đua gắn biển chào mừng đại hội công đoàn các cấp đã được tổ chức gắn biển đặc biệt đã tổ chức gắn biển cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đối với Công trình TBA 500kV Vân Phong và đấu nối, đây là công trình đầu tiên Tổng Liên đoàn triển khai phòng trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” do Thủ tướng Chính phủ phát động; Chương trình 10 nghìn sáng kiến trong đoàn viên, người lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam để chào mừng Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VI đã về đích trước kế hoạch với kết quả 12.931 sáng kiến đạt 129,3% (vượt 2.931 sáng kiến) theo chỉ tiêu phân bổ của Tổng Liên đoàn.

Lễ gắn biển công trình TBA 500KV Vân Phong (Khánh Hòa) và đấu nối chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

3. Tuyên truyền, vận động, động viên đoàn viên và Người lao động chia sẻ, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ cùng Tập đoàn vượt qua khó khăn để phát triển

Công tác tuyên giáo, tuyên truyền vận động trong toàn hệ thống đạt được nhiều kết quả rõ rệt, góp phần chung vào hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động;  động viên đoàn viên, người lao động đoàn kết, đồng thuận, phát huy sức mạnh tổng hợp, vượt qua khó khăn về tình hình cung ứng điện các tháng mùa khô 2023 và trước áp lực của dư luận đối với các hoạt động chung của Tập đoàn cũng như những khó khăn tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống việc làm, tâm tư của người lao động.
 

Tuyên truyền các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, thi đua trên các công trình dự án trọng điểm cấp bách trong các năm 2023 và Chương trình “10 nghìn sáng kiến” trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam để cán đích trước thời hạn 51 ngày với 129% kế hoạch đề ra; tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội góp phần thành công tổ chức Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

4. Tổ chức bộ máy được kiện toàn, xây dựng theo hướng tinh gọn

Hoàn thiện kiện toàn các Ban của Công đoàn Điện lực Việt Nam theo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam theo Quyết định số 5136/QĐ-TLĐ ngày 12/8/2022 về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và biên chế gắn với vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Cơ quan Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ĐLVN lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2023-2028 tại phiên chính thức Đại hội ngày 04/10/2023.

Công đoàn Điện lực Việt Nam đã thực hiện tốt các chỉ tiêu thuộc 5 nhóm chỉ tiêu được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao, trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; Công tác Tổ chức: Phát triển đoàn viên: 549/40 đoàn viên vượt chỉ tiêu giao cả năm 2023. Giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng CSVN 247/240 người đạt 103% vượt chỉ tiêu năm.
 
5. Chủ động thăm hỏi động viên các đơn vị đóng trên địa bàn vùng sâu , vùng xa; thực hiện tốt công tác chăm lo, đại diện bảo vệ, quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động góp phần cùng chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 đề ra

Tổ chức Hội nghị người lao động, đối thoại tại nơi làm việc của 39/39 doanh nghiệp nhà nước đạt 100% kế hoạch và 18/18 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đạt 100% kế hoạch.
 

Hoạt động thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động tại công trình trọng điểm của Tập đoàn.

 Trong năm 2023, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành văn bản hướng dẫn các công đoàn trực thuộc thực hiện chăm lo đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán và Tháng công nhân; trợ cấp thăm hỏi đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Kết quả trên 1.287 tập thể, trên 20 nghìn đoàn viên và người lao động được công đoàn các cấp hỗ trợ, thăm hỏi với tổng số tiền là 68,031 tỉ đồng; Công đoàn Điện lực Việt Nam đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa Mái ấm công đoàn 2,94 tỉ đồng. 

Lương Nguyên