Tin trong nước

Đảng ủy EVN tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Thứ ba, 2/1/2024 | 13:49 GMT+7
Hội nghị Tổng kết công tác Đảng, sản xuất kinh doanh năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam diễn ra sáng 2/1 tại Hà Nội.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối DNTW, Bộ Công Thương, EVN dự hội nghị.

Về phía Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban.

Về phía Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) có đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối.

Về phía Bộ Công Thương có đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân – Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Về phía Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Vụ trưởng Vụ địa bàn VI.

Dự hội nghị còn có lãnh đạo các ban của Đảng ủy Khối DNTW; lãnh đạo các cục, vụ chức năng thuộc Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an; lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản, Tổng công ty Đông Bắc.

Tập trung công tác xây dựng Đảng

Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn cho biết, trong năm 2023, công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền tiếp tục được triển khai nghiêm túc, nề nếp, hiệu quả. Đảng ủy EVN đã triển khai thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” chuyên đề năm 2023, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Đảng uỷ Khối và Đảng uỷ Tập đoàn đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Công tác tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ tham mưu công tác tuyên giáo, dân vận của cấp ủy các cấp được Đảng ủy Tập đoàn quan tâm.

Năm 2023, Đảng ủy Tập đoàn đã tiếp nhận thêm 7 đảng bộ về trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn, tiếp nhận 10 tổ chức đảng đơn vị cấp 3 với 4.637 đảng viên. Đến nay, Đảng bộ có 9.211 đảng viên, tăng hơn 2 lần so với đầu năm. Mô hình tổ chức các Ban Đảng cũng được thành lập lại theo quy định mới của Trung ương. Việc thành lập các cơ quan chuyên trách, kiện toàn nhân sự chuyên trách của Đảng và sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức đảng của các tổ chức đảng trực thuộc góp phần nâng cao trai trò, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác cán bộ, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn của Đảng bộ Tập đoàn và các tổ chức đảng.

Công tác phát triển đảng viên được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ. Trong năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã xem xét công nhận đảng viên chính thức đối với 226 đồng chí và kết luận tiêu chuẩn chính trị, kết nạp vào Đảng đối với 324 quần chúng; chuyển sinh hoạt đảng đối với 4.925 đảng viên.

Bên cạnh đó, các mặt công tác xây dựng Đảng tiếp tục được duy trì nề nếp. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ đã thực hiện chặt chẽ. Đảng ủy Tập đoàn lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. Lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn Thanh niên Tập đoàn chủ động kiện toàn mô hình tổ chức Đoàn để đồng nhất với mô hình tổ chức Đảng theo Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư Trung ương. 

Các đại biểu dự hội nghị.

Kết quả, Đảng ủy EVN đã hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng như: chỉ tiêu “Đảng ủy Tập đoàn và 100% cấp ủy trực thuộc ban hành nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2023 để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện”; chỉ tiêu “Hoàn thành việc thực hiện Đề án thành lập Đảng bộ Tập đoàn theo Quy định số 60-QĐ/TW ngày 08/3/2022 và Quy định số 87-QĐ/TW ngày 28/10/2022”; chỉ tiêu “Kịp thời triển khai và nghiêm túc thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương”,…

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Trong năm 2023, ngoài Nghị quyết tổng thể nhiệm vụ công tác năm, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy EVN đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề, nghị quyết các kỳ họp, chương trình hành động, chỉ thị, thông báo kết luận …

Ban Thường vụ Đảng ủy EVN đã cho ý kiến đối với nhiều nội dung công việc chuyên môn cụ thể để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; tập trung nhiệm vụ cung cấp điện, triển khai đầu tư phát triển các dự án nguồn điện và lưới điện được giao, đặc biệt là đối với các dự án trọng điểm, cấp bách.

 
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn phát biểu.

Trong đó, dù năm 2023 gặp rất nhiều khó khăn vướng mắc nhưng Tập đoàn cùng các đơn vị đã rất nỗ lực và đề ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đầu tư xây dựng; tập trung thi công và khẩn trương triển khai các thủ tục đầu tư, thu xếp vốn đối với các dự án nguồn điện trọng điểm. Trong năm 2023, Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo Tập đoàn và các đơn vị hoàn thành nhiều dự án lưới điện quan trọng; triển khai đầu tư các dự án lưới điện cấp bách như Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối, đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ…

Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị khác đáng ghi nhận như: EVN tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng phục vụ, đa dạng hóa các dịch vụ điện nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và xã hội với 100% dịch vụ điện được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4. Công tác tiết kiệm điện được Đảng ủy chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo toàn Tập đoàn và các đơn vị quyết liệt thực hiện.

Bên cạnh những nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị về đảm bảo cung cấp điện trong bối cảnh tình hình tài chính đang gặp rất nhiều khó khăn, Đảng ủy lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị tiếp tục thực hiện các hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực, thể hiện trách nhiệm với xã hội và cộng đồng trên tinh thần phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị. Trong năm 2023, Tập đoàn và các đơn vị đóng góp, hỗ trợ nhiều công trình và các hoạt động an sinh xã hội. Đồng thời, tiếp tục triển khai các hoạt động thường niên như tổ chức “Tháng tri ân khách hàng”; Chương trình hiến máu tình nguyện Tuần lễ hồng EVN lần thứ IX…

Xác định rõ trọng tâm công tác Đảng năm 2024

Dự báo, sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Tập đoàn và các đơn vị trong năm 2024. Trước tình hình đó, Đảng ủy Tập đoàn tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, đảm bảo vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng, cấp ủy Đảng nỗ lực đảm bảo cung ứng điện; tiến độ đầu tư các dự án nguồn điện và lưới điện; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động; tiếp tục sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy tổ chức để phát triển ổn định. Mục tiêu là đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; nỗ lực, vượt qua khó khăn đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống nhân dân; đầu tư các dự án nguồn điện và các dự án lưới điện theo đúng tiến độ, đặc biệt là các dự án trọng điểm, cấp bách; cân bằng tài chính, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động gắn với các biện pháp bảo vệ môi trường. Đảng bộ EVN tiếp tục tiếp nhận, kiện toàn tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động các mặt công tác xây dựng  Đảng, góp phần sớm hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Minh Hạnh