Thanh toán tiền điện online

Công ty Điện lực Tây Ninh: Tăng cường thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

Thứ năm, 25/6/2020 | 14:49 GMT+7
Công ty Điện lực Tây Ninh đang tích cực triển khai các giải pháp hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng trong việc thực hiện thanh toán tiền điện bằng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Nhân viên Phòng Giao dịch Điện lực TP. Tây Ninh hướng dẫn khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt.
 
Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đang triển khai tại Tây Ninh là: Trích nợ tự động, Mobile banking, Internet banking, ủy nhiệm thu/ủy nhiệm chi, thanh toán qua ví điện tử của các tổ chức thanh toán trung gian…
 
Trong 5 tháng đầu năm 2020, bình quân hàng tháng có 83.157 khách hàng thanh toán tiền điện bằng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, chiếm 20,48% tổng số hóa đơn thu được trong tháng, tương ứng số tiền thanh toán không dùng tiền mặt 518,15 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 78,22% tổng số tiền thu được trong tháng. 
 
Năm 2020, để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 55% khách hàng và 90% doanh thu  thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, Công ty Điện lực Tây Ninh đang tích cực phối hợp với UBND tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trong việc vận động CBCNV tại các đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước… thực hiện thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Đồng thời, Công ty đã phối hợp với các ngân hàng hợp tác thu hộ tiền điện để vận động khách hàng sử dụng điện đăng ký trích nợ tự động để thanh toán tiền điện, tặng quà để khuyến khích khách hàng đăng ký thực hiện. Đẩy mạnh việc tuyên truyền cho người sử dụng điện thanh toán tiền điện bằng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trên các phương tiện thông tin đại chúng như đăng Báo Tây Ninh, đăng website Công ty Điện lực tây Ninh, đọc trên đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố… để khách hàng biết và thực hiện.
 
Để gia tăng số lượng khách hàng thanh toán tiền điện bằng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, ngoài nỗ lực của Công ty Điện lực Tây Ninh, các ngân hàng, tổ chức thanh toán trung gian... rất cần sự ủng hộ mạnh mẽ và sự đồng thuận từ phía cộng đồng và khách hàng góp phần giúp ngành Điện phục vụ người dân, khách hàng ngày càng tốt hơn.
Theo: EVNSPC