Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn tổ chức khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động 2023

Thứ năm, 13/4/2023 | 14:42 GMT+7
Mới đây, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) đã phối hợp với Công ty TNHH Kỹ thuật An toàn - Vệ sinh lao động Thanh Hóa tổ chức khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2023 cho người lao động thuộc nhóm 1 và nhóm 3 trong Công ty.


Các học viên nhóm 1 và nhóm 3 tham dự khóa huấn luyện.

Huấn luyện an toàn lao động là biện pháp rất quan trọng để giảm rủi ro, chi phí và bảo đảm an toàn cho sản xuất. Đây là biện pháp nhằm phổ biến kiến thức an toàn, cũng như trang bị những kỹ năng về an toàn lao động, vệ sinh lao động để giảm thiểu thiệt hại về con người và tài sản do thiếu hiểu biết về an toàn.

Khóa huấn luyện sẽ cung cấp cho người lao động trong công ty nắm được những kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động; hiểu được quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; Hiểu được chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

Ngoài ra, trong thời gian huấn luyện, giảng viên đã chia sẻ những tình huống mất an toàn của người lao động đã xảy ra trong thực tế và đưa ra những tình huống hoặc câu hỏi về an toàn vệ sinh lao động để các học viên thảo luận và trả lời, các tình huống được các học viên trong lớp tích cực tham gia. Sau khóa huấn luyện, các học viên làm bài kiểm tra cuối khóa nhằm tổng hợp lại các thông tin đã được học.

Link gốc

Theo: Báo Thanh Hóa