PC Thanh Hóa tổ chức bồi huấn nghiệp vụ kiểm tra giám sát mua bán điện năm 2023

Thứ hai, 27/3/2023 | 14:49 GMT+7
Nhằm mục tiêu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần đáp ứng tốt yêu cầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa qua, Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã tổ chức lớp Bồi huấn hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra giám sát mua bán điện (KTGSMBĐ) năm 2023 cho các học viên là đội ngũ lao động đang trực tiếp phụ trách nhiệm vụ này tại các Điện lực trực thuộc.

Toàn cảnh lớp Bồi huấn hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra giám sát mua bán điện.

Phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi huấn, ông Hoàng Hải - Phó Giám đốc PC Thanh Hóa đã nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của lĩnh vực KTGSMBĐ trong hoạt động sản xuất kinh doanh chung của đơn vị. Hoạt động này luôn được lãnh đạo Công ty quan tâm chỉ đạo trong thực hiện kiện toàn tổ chức kiểm tra giám sát mua bán điện tại đơn vị trực thuộc hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ được qui định tại Quyết định số 3687/QĐ-EVNNPC ngày 30/12/2021 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. 

Cùng với đó nhiều giải pháp đã được áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động KTGSMBĐ như: Tổ chức tọa đàm trực tiếp để nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác KTGSMBĐ; Tổ chức nhiều đợt kiểm tra theo từng chuyên đề… Với những giải pháp đưa ra, chỉ tính riêng trong năm 2022, Công ty đã thực hiện được 445.788 lượt kiểm tra các loại, đạt 114,30% so với kế hoạch và 103,45% so cùng kỳ 2021, tương ứng không làm tăng tổn thất điện năng 0,11% trên lưới trung, hạ áp toàn, đạt 109,28% so kế hoạch giao. 

Học viên sẽ được lãnh đạo, chuyên viên phụ trách Phòng KTGSMBĐ Công ty hướng dẫn khai thác ứng dụng các phân hệ thuộc phần mềm CMIS 3.0 phục vụ công tác lập kế hoạch kiểm tra giám sát năm; Phân tích dữ liệu lựa chọn khách hàng phục vụ kiểm tra đột xuất; Khai thác ứng dụng phần mềm đo xa để phân tích tình trạng làm việc của hệ thống đo đếm điện năng đang vận hành; Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 42/TT-BCT ngày 30/12/2022 “Quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện”; Trao đổi, giải đáp vướng mắc trong quá trình thực hiện nghiệp vụ KTGSMBĐ. 

Tổ chức đào tạo bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ và áp dụng nền tảng số đưa vào công tác KTGSMBĐ trong hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty Điện lực Thanh Hóa là một giải pháp có tính trọng tâm, lâu dài, góp phần cùng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Link gốc

 

Theo: Báo Thanh Hóa