PC Thanh Hóa tổ chức Bồi huấn nghiệp vụ kinh doanh trên hệ thống chương trình CMIS 3.0 và dịch vụ khách hàng

Thứ ba, 14/3/2023 | 09:47 GMT+7
Với mục tiêu nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng tốt yêu cầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng (SXKD&DVKH), vừa qua, Công ty điện lực (PC) Thanh Hóa đã tổ chức lớp Bồi huấn hướng dẫn nghiệp vụ kinh doanh trên hệ thống CMIS 3.0 và dịch vụ khách hàng cho 87 học viên đến từ các đơn vị Điện lực trực thuộc trong 02 ngày.

Ông Lê Văn Minh - Phó phòng Kinh doanh điện năng PC Thanh Hóa phát biểu khai mạc lớp học.

Phát biểu khai mạc lớp học, ông Lê Văn Minh – Phó phòng Kinh doanh điện năng PC Thanh Hóa nhấn mạnh: Trước thực trạng vẫn còn những đơn vị đang bố trí một người kiêm nhiệm nhiều công việc khác nhau nên về mặt nghiệp vụ có những mặt còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu; Quá trình thực hiện nhiệm vụ để xảy ra lỗi, gây ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả năng suất lao động và không hoàn thành chỉ tiêu được giao. Do đó, về tham gia tập huấn lần này, yêu cầu học viên nghiêm túc tập trung lắng nghe, học và thực hành đầy đủ các phần nội dung đã quy định. Sau khi được đào tạo tại Công ty về phải có trách nhiệm hướng dẫn cho cán bộ công nhân viên còn lại ở đơn vị mình. 

Theo đó, tại lớp bồi huấn, các học viên đã được Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách phòng Kinh doanh điện năng Công ty hướng dẫn nghiệp vụ 08 phân hệ của chương trình phần mềm CMIS 3.0 gồm: Dịch vụ điện điện tử; Quản lý hợp đồng; Quản lý thiết bị đo đếm; Ghi chỉ số và lập hóa đơn; Quản lý thu và theo dõi nợ; Quản lý tổn thất; Điện mặt trời mái nhà; Tổng hợp báo cáo các phân hệ. Ngoài ra, Phòng Kinh doanh điện năng Công ty cũng đã giải đáp, hướng dẫn cách xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình thực tế.

Tham gia lớp bồi huấn, các học viên sẽ được hướng dẫn nghiệp vụ 08 phân hệ của chương trình phần mềm CMIS 3.0 và thi thực hành.

Sau 02 ngày diễn ra lớp bồi huấn, 100% học viên đã nắm bắt đầy đủ nội dung và thực hành thành thạo. Qua đó cho thấy việc thường xuyên quan tâm đến công tác tổ chức đào tạo bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ và áp dụng nền tảng số đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ khách hàng của PC Thanh Hóa là một giải pháp có tính trọng tâm, lâu dài, góp phần cùng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu chuyển đổi số đã đề ra.

Link gốc

Theo: CN&TD