Hội thảo ứng dụng BIM trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia

Thứ sáu, 31/3/2023 | 21:09 GMT+7
Ngày 31/3, tại trụ sở Công ty Truyền tải điện 3 (Khánh Hòa), Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tổ chức Hội thảo “Công tác triển khai thực hiện mô hình thông tin công trình (BIM) trong EVNNPT”.

Chủ tịch HĐTV EVNNPT – Nguyễn Tuấn Tùng phát biểu kết luận tại hội thảo.

Hội thảo được EVNNPT giao Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với Công ty Truyền tải điện 3 tổ chức.

Tham dự hội thảo có ông Nguyễn Tuấn Tùng – Chủ tịch HĐTV EVNNPT; ông Phạm Lê Phú - Tổng Giám đốc EVNNPT; các Thành viên HĐTV EVNNPT -Võ Hoài Nam, Nguyễn Ngọc Tân; các Phó Tổng Giám đốc EVNNPT - Bùi Văn Kiên, Lưu Việt Tiến, Trương Hữu Thành. Tham dự hội thảo có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc EVNNPT, các đơn vị tư vấn, đơn vị thi công là đối tác của EVNNPT.

Ngày 22/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2500/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án BIM trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình. Mới đây nhất, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 17/03/2023 phê duyệt Lộ trình áp dụng BIM trong hoạt động xây dựng, trong đó, từ năm 2023, áp dụng BIM bắt buộc đối với các công trình cấp I, cấp đặc biệt của các dự án đầu tư xây dựng mới sử dụng vốn đầu tư công. 

Thực hiện chủ trương áp dụng BIM trong các các dự án đầu tư xây dựng, EVNNPT cũng đã giao nhiệm vụ cho CPMB lựa chọn 02 dự án là: TBA 220kV Duy Xuyên (Quảng Nam) và TBA 220kV Krông Ana và đường dây đấu nối (tỉnh Đắk Lắk) để tổ chức thực hiện thí điểm áp dụng BIM tại EVNNPT. Đồng thời, EVNNPT cũng đã có văn bản yêu cầu các Ban QLDA, các đơn vị tư vấn bắt buộc phải thực hiện mô hình khảo sát, thiết kế 3D trong quá trình lập hồ sơ các dự án đầu tư xây dựng trong Tổng công ty, để từng bước tiến tới áp dụng mô hình BIM trong công tác đầu tư xây dựng, quản lý vận hành các dự án lưới điện truyền tải.

Đại diện Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 2 trình bày tại hội thảo.

Tuy nhiên, việc triển khai áp dụng BIM tới thời điểm hiện tại còn tồn tại nhiều rào cản. Tổng công ty tổ chức hội thảo này với mong muốn được nghe các đơn vị tư vấn, các đơn vị khách mời và các ý kiến tham luận về quá trình xây dựng áp dụng mô hình thông tin BIM trong thời gian vừa qua.

Thông qua hội thảo EVNNPT mong muốn các đơn vị chỉ ra được những điểm tích cực, các mặt còn tồn tại, hạn chế, đồng thời rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, các giải pháp đề xuất của các chuyên gia tham dự hội nghị, để góp phần định hướng xây dựng lộ trình áp dụng BIM đối với các dự án đầu tư xây dựng trong Tổng công ty cho thời gian sắp tới.

Tại hội thảo, các đại biểu được nghe và thảo luận các nội dung: “Báo cáo kết quả thực hiện 2 dự án ứng dụng thí điểm BIM” do CPMB trình bày; “Công nghệ khảo sát bay chụp không ảnh” do Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 4 trình bày; “BIM đối với công tác thiết kế (phần trạm biến áp) - Tổng quát về các phần mềm BIM chung của hãng Autodesk” do Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 5 trình bày; “BIM đối với công tác thiết kế (phần đường dây)” do Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 1 trình bày; “Cơ sở pháp lý và lộ trình áp dụng BIM” do Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 trình bày; “Đề xuất quy trình áp dụng phần mềm chia sẻ dữ liệu dùng chung (CDE) đối với các bên liên quan, mức độ chi tiết (LOD) đối với các giai đoạn thiết kế BIM và phần mềm thu thập xây dựng cơ sở dữ liệu (Scan to BIM) cho các dự án lưới điện truyền tải”, do Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 2 trình bày; “Ứng dụng công nghệ khảo sát 3D và mô hình thông tin BIM trong dự án 110kV”, do Công ty Tư vấn điện miền Nam trình bày; “Ứng dụng phần mềm thiết kế bản vẽ thi công cột thép ống, cột đơn thân” và "Ứng dụng BIM tại PC1" do Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 trình bày. 

Sau khi nghe các bài tham luận của các đơn vị tư vấn, đơn vị khách mời và ý kiến đóng góp, tham gia ý kiến của các đại biểu dự hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Tùng – Chủ tịch HĐTV EVNNPT cho biết: Việc ứng dụng mô hình BIM vào dự án đầu tư xây dựng là cần thiết, giúp dễ dàng trao đổi thông tin và phối hợp giữa các bên liên quan, nhằm nâng cao chất lượng thiết kế, hạn chế sai sót trong quá trình thi công từ đó giúp tối ưu hóa chi phí đầu tư dự án, đồng thời phù hợp với yêu cầu chung của Chính phủ trong thời gian tới. Việc đáp ứng lộ trình ứng dụng BIM sẽ cần thực hiện tuần tự theo từng bước, từ giai đoạn thiết kế, thi công và bàn giao mô hình thông tin phục vụ quản lý vận hành công trình, với mục tiêu nêu trên.

Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng yêu cầu các Ban của Tổng công ty, các đơn vị cần tiếp tục triển khai đào tạo lớp đào tạo về BIM, cụ thể các nội dung đào tạo chính bao gồm: đào tạo nhận thức, đào tạo kĩ năng sử dụng công cụ BIM vào các giai đoạn của dự án, đào tạo thông qua việc tổng kết, rút kinh nghiệm từ các dự án thí điểm ứng dụng BIM nhằm nâng cao năng lực các nhân sự của Tổng công ty.

Theo lộ trình hiện tại, từ năm 2023, áp dụng BIM bắt buộc đối với các công trình cấp I, cấp đặc biệt của các dự án đầu tư xây dựng mới sử dụng vốn đầu tư công. Tuy nhiên, hiện tại còn nhiều vướng mắc, vì vậy các Ban của EVNNPT tổng hợp báo cáo để Tổng công ty trình các cơ quan có thẩm quyền ban hành hướng dẫn để tạo điều kiện cho việc áp dụng BIM được thuận lợi.

Chủ tịch HĐTV EVNNPT yêu cầu các đơn vị nghiên cứu lộ trình để triển khai số hóa dần các công trình điện hiện hữu trên nền tảng BIM, nhằm quản lý các công trình này trong thời gian vận hành; xem xét để triển khai một cách có hiệu quả và đồng bộ song song với việc lập mô hình BIM cho các công trình điện được đầu tư xây dựng mới. 

Kim Thái