Công ty Thủy điện Ialy thông báo: Kết quả thi sát hạch và tổ chức thi phỏng vấn tuyển dụng lao động năm 2022

Thứ năm, 15/12/2022 | 11:40 GMT+7
Công ty Thủy điện Ialy thông báo kết quả thi sát hạch gồm các môn IQ, Tiếng Anh, Chuyên môn và Tin học văn phòng do Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức tại Công ty Thủy điện Ialy vào ngày 28/10/2022 và tổ chức thi phỏng vấn tuyển dụng lao động đối với thí sinh đã vượt qua vòng thi sát hạch như sau:

I. Kết quả thi sát hạch
 
Ngày 28/10/2022, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức thi sát hạch các môn IQ, Tiếng Anh, Chuyên môn và Tin học văn phòng;
 
Cách thức đánh giá: Môn IQ đạt từ 100/180 (5/9) điểm trở lên; Môn Tiếng Anh đạt trình độ A2 trở lên; Chuyên môn đạt từ 50/100 điểm trở lên; Môn Tin học văn phòng đạt 50/100 điểm trở lên;
 
Kết quả: Đạt 13/16; Không đạt 3/16;
 
Thí sinh không đạt và môn không đạt:

TT Họ và tên Môn không đạt Kết quả làm bài
1 Vũ Văn Phương IQ 70/180
2 Nguyễn Thanh Thoại IQ và Tin học văn phòng Môn IQ =20/180; Tin học văn phòng = 43,3/100
3 Đỗ Văn Anh IQ 80/180
 
II. Tổ chức thi phỏng vấn.
 
1. Thời gian tổ chức: Bắt đầu lúc 8h00 ngày 21/12/2022.
 
2. Địa điểm: Phòng họp 1, Văn phòng Công ty Thủy điện Ialy, 727 Phạm Văn Đồng, Pleiku, Gia Lai.
 
3. Đối tượng thi: Danh sách 13 người đã vượt qua vòng thi sát hạch gồm các môn IQ, Tiếng Anh, Chuyên môn và Tin học văn phòng. Danh sách như phụ lục đính kèm.
 
Công ty Thủy điện Ialy thông báo./.
 
Công ty Thủy điện Ialy