Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông báo tuyển dụng

Thứ ba, 4/10/2022 | 14:26 GMT+7
EVN có nhu cầu tuyển dụng lao động cho các Ban thuộc Cơ quan EVN, cụ thể như sau:
 
 
I. Thông tin tuyển dụng
 
1. Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính
 
a. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên KTGS chuyên ngành TCKT bậc 2.
 
- Số lượng: 01 người.
 
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán/Tài chính.
 
- Kinh nghiệm công tác: Có từ 04 năm kinh nghiệm trở lên, trong đó, có ít nhất 02 năm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực Tài chính kế toán/Kiểm toán giám sát.
 
b. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên KTGS chuyên ngành Đầu tư xây dựng
 
- Số lượng: 01 người.
 
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng/Điện/Tài chính kế toán.
 
- Kinh nghiệm công tác: Có từ 04 năm kinh nghiệm trở lên, trong đó, có ít nhất 02 năm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực Đầu tư xây dựng/Kế toán đầu tư xây dựng.
 
c. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên KTGS chuyên ngành Kỹ thuật điện
 
- Số lượng: 01 người.
 
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Điện/Điện tử viễn thông.
 
- Kinh nghiệm công tác: Có từ 04 năm kinh nghiệm trở lên, trong đó, có ít nhất 02 năm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực Kỹ thuật sản xuất.
 
Yêu cầu chung:
 
- Trình độ ngoại ngữ tiếng Anh: B1 theo Khung năng lực 06 Bậc hiện tại do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc đạt điểm TOEIC/IELTS/TOEFL tương đương.
 
- Độ tuổi: Không quá 45 tuổi.
 
2. Ban Kỹ thuật - Sản xuất
 
Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư Kỹ thuật sản xuất Lưới điện.
 
- Số lượng: 01 người.
 
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Thiết bị điện/Đo lường tự động/Hệ thống điện. 
 
- Trình độ ngoại ngữ tiếng Anh: B1 theo Khung năng lực 06 Bậc hiện tại do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc đạt điểm TOEIC/IELTS/TOEFL tương đương.
 
- Kinh nghiệm công tác: Có từ 04 năm kinh nghiệm trở lên, trong đó, có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trực tiếp làm các công việc liên quan đến vận hành, sửa chữa, thí nghiệm hoặc tự động hóa lưới điện.
 
- Độ tuổi: Không quá 45 tuổi.
 
3. Ban Quản lý Đầu tư vốn
 
Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Quản lý vốn, Cổ phần hóa và thoái vốn.
 
- Số lượng: 01 người.
 
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kỹ thuật/Kinh tế/Tài chính/Kế toán.
 
- Trình độ ngoại ngữ tiếng Anh: B1 theo Khung năng lực 06 Bậc hiện tại do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc đạt điểm TOEIC/IELTS/TOEFL tương đương.
 
- Kinh nghiệm công tác: Có từ 04 năm kinh nghiệm trở lên, trong đó, có ít nhất 01 năm kinh nghiệm thực tiễn về lĩnh vực chuyên môn tương tự.
 
- Độ tuổi: Không quá 45 tuổi.
 
4. Ban Quản lý xây dựng
 
a. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Ban Quản lý xây dựng lĩnh vực nhiệt điện.
 
- Số lượng: 01 người.
 
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành nhiệt.
 
- Kinh nghiệm công tác: Có từ 06 năm kinh nghiệm trở lên, trong đó, có ít nhất 04 năm kinh nghiệm thực tiễn tại Ban QLDA/đơn vị tư vấn, làm các công việc liên quan đến quản lý dự án hoặc thiết kế, giám sát thi công xây dựng nhà máy nhiệt điện.
 
b. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Ban Quản lý xây dựng lĩnh vực tự động hóa 
 
- Số lượng: 01 người.
 
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành tự động hóa.
 
- Kinh nghiệm công tác: Có từ 06 năm kinh nghiệm trở lên, trong đó, có ít nhất 03 năm làm việc tại Ban QLDA/đơn vị tư vấn, làm các công việc liên quan đến quản lý dự án hoặc thiết kế, giám sát thi công xây dựng nhà máy điện, trạm biến áp.
 
c. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Ban Quản lý xây dựng lĩnh vực thủy điện
 
- Số lượng: 01 người.
 
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành thủy công.
 
- Kinh nghiệm công tác: Có từ 06 năm kinh nghiệm trở lên, trong đó, có ít nhất 04 năm làm việc tại Ban QLDA/đơn vị tư vấn, làm các công việc liên quan đến quản lý dự án hoặc thiết kế, giám sát thi công xây dựng nhà máy thuỷ điện.
 
Yêu cầu chung:
 
- Trình độ ngoại ngữ tiếng Anh: B1 theo Khung năng lực 06 Bậc hiện tại do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc đạt điểm TOEIC/IELTS/TOEFL tương đương.
 
- Độ tuổi: Không quá 45 tuổi.
 
5. Ban Chiến lược phát triển.
 
Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Chiến lược về Kinh tế và tài chính.
 
- Số lượng: 01 người.
 
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế/Tài chính/Ngoại thương/Quản trị kinh doanh/Kiểm toán/Kế toán.
 
- Trình độ ngoại ngữ tiếng Anh: B2 theo Khung năng lực 06 Bậc hiện tại do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc đạt điểm TOEIC/IELTS/TOEFL tương đương.
 
- Kinh nghiệm công tác: Có kinh nghiệm công tác tại các đơn vị trong EVN từ 04 năm trở lên; có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm thực tiễn về lĩnh vực Kinh tế/Tài chính/Kế toán/Kiểm toán.
 
- Độ tuổi: Không quá 45 tuổi.
 
6. Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường
 
Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Môi trường.
 
- Số lượng: 01 người.
 
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Môi trường. Xếp loại tốt nghiệp đại học từ loại khá trở lên.
 
- Trình độ ngoại ngữ tiếng Anh: B2 theo Khung năng lực 06 Bậc hiện tại do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc đạt điểm TOEIC/IELTS/TOEFL tương đương.
 
- Kinh nghiệm công tác: Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường từ 10 năm trở lên.
 
- Độ tuổi: Không quá 45 tuổi.
 
7. Ban Pháp chế
 
a. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Pháp chế về Hợp đồng, thỏa thuận có yếu tố nước ngoài.
 
- Số lượng: 01 người.
 
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học hệ chính quy từ loại khá trở lên tại các trường đại học công lập chuyên ngành Luật kinh tế/thương mại/quốc tế.
 
- Trình độ ngoại ngữ tiếng Anh: B1 theo Khung năng lực 06 Bậc hiện tại do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc đạt điểm TOEIC/IELTS/TOEFL tương đương.
 
b. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Pháp chế về Quản trị nội bộ
 
- Số lượng: 01 người.
 
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học hệ chính quy từ loại khá trở lên tại các trường đại học công lập chuyên ngành Luật kinh tế/thương mại/dân sự/quốc tế.
 
- Trình độ ngoại ngữ tiếng Anh: B1 theo Khung năng lực 06 Bậc hiện tại do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc đạt điểm TOEIC/IELTS/TOEFL tương đương.
 
Yêu cầu chung:
 
- Kinh nghiệm công tác: Có kinh nghiệm từ 04 năm trở lên, trong đó, có ít nhất 01 năm kinh nghiệm thực tiễn về lĩnh vực chuyên môn tương tự.
 
- Độ tuổi: Không quá 45 tuổi.
 
II. Nội dung thi tuyển
 
Các ứng viên đạt yêu cầu về hồ sơ, tham gia thi tuyển phải thực hiện 05 môn thi/phần thi bắt buộc gồm: Chỉ số thông minh (IQ), Ngoại ngữ tiếng Anh (NNTA), Chuyên môn nghiệp vụ (CMNV), Tin học văn phòng (THVP) và Phỏng vấn:
 
- Vòng 1: Thi IQ và NNTA.
 
- Vòng 2: Thi CMNV (Thi viết) và THVP. Các ứng viên phải có kết quả thi IQ, NNTA đạt yêu cầu theo Thông báo tuyển dụng mới được tham gia thi tuyển Vòng 2.
 
- Vòng 3: Phỏng vấn trực tiếp các ứng viên có kết quả thi tuyển Vòng 2 đạt yêu cầu theo quy định.
 
III. Hồ sơ dự tuyển
 
• Hình thức nộp hồ sơ:
 
- EVN nhận hồ sơ trực tiếp và ký biên bản giao nhận hồ sơ với các ứng viên.
 
- Địa chỉ nhận hồ sơ: Ban Tổ chức và Nhân sự EVN, Phòng 29.04 Tháp A Tòa nhà EVN - số 11 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
 
• Yêu cầu đối với hồ sơ dự tuyển:
 
Hồ sơ dự tuyển ghi rõ họ tên, số điện thoại và địa chỉ email để liên lạc, gồm:
 
- Sơ yếu lý lịch rõ ràng, đầy đủ thông tin nhân thân, quá trình học tập, công tác (bản chính), có dán Ảnh (4x6), xác nhận của địa phương hoặc cơ quan nơi công tác (có giá trị trong vòng 06 tháng).
 
- Bản sao có chứng thực: Bằng tốt nghiệp, bảng điểm và các chứng chỉ liên quan (nếu có); giấy khai sinh, chứng minh nhân dân/căn cước công dân. Riêng bằng tốt nghiệp sẽ được Ban TCNS đối chiếu với bản gốc nếu ứng viên trúng tuyển.
 
- Giấy chứng nhận sức khỏe loại 3 trở lên (theo quy định của Bộ Y tế) do bệnh viện cấp huyện hoặc tương đương trở lên cấp (có giá trị trong vòng 06 tháng).
 
- Đơn ứng tuyển ghi rõ vị trí dự tuyển, quá trình học tập, công tác, năng lực...
 
- 02 Ảnh 4x6 (chụp không quá 06 tháng).
 
Cá nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực trong hồ sơ đã khai.
 
• Thời gian nhận hồ sơ: 19/10 - 21/10/2022.
 
Thời gian thi tuyển: Dự kiến đầu tháng 11/2022.
 
IV. Quyền lợi đối với ứng viên trúng tuyển
 
Hợp đồng lao động, lương và các chế độ được hưởng đối với ứng viên trúng tuyển: theo các quy định hiện hành của Nhà nước và EVN; đối với ứng viên công tác tại đơn vị ngoài Tập đoàn nếu trúng tuyển, EVN sẽ ký hợp đồng lao động có thời hạn 01 năm, sau 01 năm sẽ xem xét ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
 
Ban TCNS EVN